Wczorajsze temperatury

Poniższe mapy przedstawiają wczorajsze temperatury ekstremalne (maksymalną i minimalną) odnotowane w Polsce. Temperatury te odniesiono to wartości 5 i 95 percentyla wyliczonych dla lat 1951-2016. Dokładniejsze informacje na ten temat można odnaleźć pod mapami.


 

TEMPERATURY EKSTREMALNE

 

Temperatura maksymalna

 


POWIERZCHNIA KRAJU Z TEMPERATURAMI EKSTREMALNYMI WYŻSZYMI OD 95-go PERCENTYLA

(dokładniejsze informacje na dole strony)

 

Temperatura maksymalna

 


POWIERZCHNIA KRAJU Z TEMPERATURAMI EKSTREMALNYMI NIŻSZYMI OD 5-go PERCENTYLA

(dokładniejsze informacje na dole strony)

 

Temperatura maksymalna


NARASTAJĄCA LICZBA DNI Z TEMPERATURAMI EKSTREMALNYMI WYŻSZYMI od 95-go PERCENTYLA

(dokładniejsze informacje na dole strony)

 

Temperatura maksymalna


NARASTAJĄCA LICZBA DNI Z TEMPERATURAMI EKSTREMALNYMI WYŻSZYMI od 95-go PERCENTYLA LATEM

(dokładniejsze informacje na dole strony)

 

Temperatura maksymalna

 


NARASTAJĄCA LICZBA DNI Z TEMPERATURAMI EKSTREMALNYMI NIŻSZYMI od 5-go PERCENTYLA

(dokładniejsze informacje na dole strony)

 

Temperatura maksymalna


NARASTAJĄCA LICZBA DNI Z TEMPERATURAMI EKSTREMALNYMI NIŻSZYMI od 5-go PERCENTYLA LATEM

(dokładniejsze informacje na dole strony)

 

Temperatura maksymalna

 


WARTOŚĆ 95-go PERCENTYLA TEMPERATUR EKSTREMALNYCH DLA LAT 1951-2016

(dokładniejsze informacje na dole strony)

 

Temperatura maksymalna

 


WARTOŚĆ 5-go PERCENTYLA TEMPERATUR EKSTREMALNYCH DLA LAT 1951-2016

(dokładniejsze informacje na dole strony)

 

Temperatura maksymalna

 

Podstawą do generowania map są dane z 51 stacji synoptycznych dla których dało się uzyskać pełne dane dla okresu 1951-2016. Po 2013 r. z serii wyrzucono Elbląg, jako niehomogeniczny. W kolejnych wersjach tej serii dane z Elbląga będą prawdopodobnie homogenizowane za pomocą SPLIDHOM.

Wartości percentyli dla danego dnia obliczone są dla 11-dniowego okna czasowego (dany dzień ± 5 dni), dzięki czemu wartości są wygładzone. Powierzchnia jest liczona jako obszar zajmowany przez dodatnią różnicę między Tmax a P95 (Tmax > P95, gdzie P95 to pole 95 percentyla Tmax z wielolecia 1951-2016), lub ujemną różnicę między Tmax a P05 (Tmax < P05, gdzie P05 to pole 5 percentyla Tmax z wielolecia 1951-2016). Obliczanie to polega na stworzeniu odpowiednich pól temperatury (Tmax obs., P95 i P05) za pomocą krigingu regresyjnego, wykonaniu odpowiednich działań na tych polach i wygenerowaniu wartości (serie czasowe) oraz map. Odpowiedzialne są za to skrypty GrADS i R (autor: Bartek Czernecki).

Dodatkowo stworzono pliki, w których wartości różnicy percentyli i Tmax zamaskowano wartością 0 (nie było przekroczenia) i 1 (wartości zostały przekroczone). Wygenerowanie takich pól, a następnie zsumowanie ich w czasie pozwoliło na wygenerowanie map liczby dni z przekroczeniem danej wartości. Liczby te są obliczane dla całego roku oraz dla okresu letniego (czerwiec-sierpień).

UWAGA!

Temperatury ekstremalne wyliczane są wg zasad panujących w IMGW-PIB. Wg zasad tych za temperaturę maksymalną uznaje się najwyższą temperaturę odnotowaną pomiędzy godzinami 18UTC dnia poprzedniego i 18UTC dnia bieżącego. W niektórych przypadkach może to prowadzić do sytuacji w której absolutne maksimum danego dnia przypadło de facto na dobę poprzednią. Tak było na przykład 12 sierpnia 2017 r. w Krakowie, kiedy o 18UTC 11 sierpnia notowano 30.5°C, zaś 12 sierpnia w dzień było zaledwie 18.0°C. Mimo to absolutne maksimum tego dnia wg zasad panujących w polskiej sieci meteorologicznej uznaje się 30.5°C. To samo dotyczy temperatur minimalnych i ma swoje źródło w zaszłościach historycznych. Niestety zmiana tej metody rejestracji temperatur ekstremalnych prowadziłoby do zerwania homogeniczności serii pomiarowej.

Print Friendly, PDF & Email