Stężenia gazów cieplarnianych (GHG)

CO2 – Globalnie

Źródło

CO2 – Mauna Loa

Źródło.

Metan – Globalnie

Źródło.

Print Friendly, PDF & Email