Bieżący miesiąc

Anomalie temperatury dla aktualnego miesiąca


Mapy przedstawiają: ostatnią anomalię temperatury dobowej, aktualną anomalię miesięczną temperatury oraz aktualną średnią temperaturę miesięczną.

 

Ostatnia anomalia dobowaAktualna anomalia miesięcznaAktualna średnia miesięczna


Mapy przedstawiają: aktualną anomalię roczną temperatury oraz wykres anomalii dobowych aktualnego miesiąca.

 

Aktualna anomalia roczna


Prognoza modelu DWD-ICON

Wykresy temperatury dobowej w roku bieżącym na tle wielolecia.

  Prognoza modelu GFS-Ensembles na najbliższe dni.

 

Print Friendly, PDF & Email