Klucz SYNOP-FM12

KLUCZ SYNOP FM-12

Autorem poniższego opisu jest Przemysław Szarejko

Wersję oryginalną znaleźć można tutaj.

 

AAXX YYGGi IIiii iRiXhVV Nddff 1sTTT 2sTTT 3PPPP 4PPPP 5aPPP 6RRRtR 7wwW1W2 8NLCLCMCH 9GGgg
333 1sTTT 2sTTT 3EsTgTg 4E’sss 5j1j2j3j4 (j5j6j7j8j9) 6RRRtR 7R24R24R24R24 8NSChShSh 9SpSpspsp
444 N’C’H’H’Ct
555 57AAA 6sTsTsTs 7zzzz 8E1E1e2e3 0sTgsTgsTgs 1sTgxTgxTgx 2sTgnTgnTgn 3sTpTpTp 4EtEtE’tE’t 55AsAsAs 6fsfsUU 7sTxaTxaTxa

 

AAXX  – oznaczenie rodzaju stacji (tu: stacja lądowa)

YYGGi

      YY – dzień miesiąca

      GG – godzina obserwacji (UTC)

      i – wskaźnik wiatru

     

0 – prędkość w m/s (mierzona wiatromierzem Wilda lub szacowana)
1 – prędkość w m/s (mierzona anemometrem)
3 – prędkość w węzłach (mierzona wiatromierzem Wilda lub szacowana)
4 – prędkość w węzłach (mierzona anemometrem)

IIiii – międzynarodowy identyfikator stacji

 

            LISTA STACJI

 

iRiXhVV 

      iR – wskaźnik grupy opadowej 

0 – grupa opadowa w rozdziale 1 i 3
1 – grupa opadowa tylko w rozdziale 1
2 – grupa opadowa tylko w rozdziale 3
3 – grupa opadowa pominięta (opady nie wystąpiły)
4 – grupa opadowa pominięta (nie wykonywano pomiarów opadu)

 

      iX – typ stacji

 

            1 – stacja nieautomatyczna, grupa 7wwWW włączona

            2 – stacja nieautomatyczna, grupa 7wwWW wyłączona (brak zjawisk)

            3 – stacja nieautomatyczna, grupa 7wwWW wyłączona (brak danych)

            4 – stacja automatyczna, grupa 7wwWW włączona

            5 – stacja automatyczna, grupa 7wwWW wyłączona (brak zjawisk)

            6 – stacja automatyczna, grupa 7wwWW wyłączona (brak danych)

 

      h – wysokość względna podstawy najniższych chmur

0 – 0 do 50 m
1 – 50 do 100 m
2 – 100 do 200 m
3 – 200 do 300 m
4 – 300 do 600 m
5 – 600 do 1000 m
6 – 1000 do 1500 m
7 – 1500 do 2000 m
8 – 2000 do 2500 m
9 – powyżej 2500 m
/ – nieznana

 

      VV – widzialność pozioma

 

            00 – poniżej 0,1 km

            01 – 0,1 km

            02 – 0,2 km

            …

            48 – 4,8 km

            49 – 4,9 km

            50 – 5,0 km

 

            51-55 – nie stosuje się

 

            56 – 6 km

            57 – 7 km

            …

            78 – 28 km

            79 – 29 km

            80 – 30 km

            81 – 35 km

            82 – 40 km

            83 – 45 km

            84 – 50 km

            85 – 55 km

            86 – 60 km

            87 – 65 km

            88 – 70 km

            89 – > 70 km

           

            gdy widzialność określa się z małą dokładnością:

 

            90 – < 0,05 km

            91 – 0,05 – 0,2 km

            92 – 0,2 – 0,5 km

            93 – 0,5 – 1,0 km

            94 – 1,0 – 2,0 km

            95 – 2,0 – 4,0 km

            96 – 4,0 – 10,0 km

            97 – 10,0 – 20,0 km

            98 – 20,0 – 50,0 km

            99 – > 50 km

Nddff

 

      N – wielkość zachmurzenia ogólnego

 

0 – 0/8 (niebo bez chmur)
1 – 1/8
2 – 2/8
3 – 3/8
4 – 4/8
5 – 5/8
6 – 6/8
7 – 7/8
8 – 8/8 (pełne pokrycie)
9 – niebo niewidoczne

/ – brak danych

     

      dd – kierunek wiatru w dziesiątkach stopni

 

            00 – cisza       

            01 – od 5 do 14 stopni

            02 – do 15 do 24 stopni

            ..

            36 – od 355 do 4 stopni

            99 – zmienny lub z wielu kierunków

            // – brak danych

 

      ff – prędkość wiatru w jednostkach określonych w YYGGi

 

00fff

     

      koduje się wtedy, gdy wartość ff w grupę Nddff przekracza 99 jednostek, wtedy fff – prędkość wiatru

 

1sTTT

 

      1 – oznaczenie grupy

      s – znak temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

      TTT – wartość temperatury powietrza w dziesiętnych częściach stopni Celsjusza

 

      np.

     

            0142 = +14,2 st.C

            0007 = + 0,7 st.C

            1013 = – 1,3 st.C

 

2sTTT lub 29UUU

 

      2 – oznaczenie grupy

      s – wskaźnik temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

      TTT – wartość temperatury punktu rosy w dziesiętnych częściach stopni Celsjusza

      UUU – wilgotność względna w procentach

 

  1. 036 = 36%, 100 = 100%

 

3PPPP

 

      3 – oznaczenie grupy     

      PPPP – ciśnienie atmosferyczne na poziomie stacji w dziesiętnych częściach hPa, np.:

 

            9847 = 984,7 hPa

            0125 = 1012,5 hPa

 

4PPPP lub 4a3hhh

 

      4 – oznaczenie grupy     

      PPPP – ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza w dziesiętnych częściach hPa

      a3 – standardowa powierzchnia izobaryczna, dla której podaje się wartość geopotencjału

 

            1 – 1000 hPa

            2 – 925 hPa

            5 – 500 hPa

            7 – 700 hPa

            8 – 850 hPa

 

      hhh – wysokość geopotencjalna określonej standardowej powierzchni izobarycznej podanej pod a3, wyrażona w standardowych       metrach geopotencjalnych (cyfrę tysięcy opuszcza się)

 

5aPPP

 

      5 – oznaczenie grupy

      a – tendencja ciśnienia na poziomie stacji w ciągu 3 ostatnich godzin:

0 – wzrost duży, później spadek mały

1 – wzrost, później bez zmian

2 – wzrost

3 – spadek mały, później wzrost duży

4 – bez zmian

5 – spadek duży, później wzrost mały

6 – spadek duży, później bez zmian

7 – spadek

8 – wzrost mały, później spadek duży

 

      PPP – wielkość tendencji ciśnienia w dziesiętnych częściach hPa

6RRRtR

 

6 – oznaczenie grupy

 

RRR – suma opadu w mm

000 – 0 mm

001 – 1 mm

015 – 15 mm

989 – 989 i więcej mm

990 – ślad

991 – 0,1 mm

992 – 0,2 mm

999 – 0,9 mm

tR – czas trwania okresu kończącego się w terminie obserwacji, za który podaje się wysokość opadu:

 

            1 – 6 h     4 – 24 h    7 – 3 h   

            2 – 12 h    5 – 1 h     8 – 9 h

            3 – 18 h    6 – 2 h     9 – 15 h

 

7wwW1W2

 

      7 – oznaczenie grupy

 

      ww – pogoda bieżąca (w czasie obserwacji) – na stacjach nieautomatycznych (WMO 4677)

 

00 – rozwój chmur nieznany

01 – chmury zanikają lub stają się cieńsze

02 – stan nieba nie zmienia się

03 – chmury w stadium tworzenia się lub rozwoju

zmętnienie, pył, piasek lub dym

04 – widzialność zmniejszona przez dym (z pożarów lasów, stepów, dymy pochodzenia fabrycznego lub pyły wulkaniczne)

05 – zmętnienie (zmniejszenie widzialności spowodowane głównie przez litometeory)

06 – pył w powietrzu (nie wzniesiony przez wiatr w czasie obserwacji)

07 – pył lub piasek w powietrzu wznoszony przez wiatr

08 – silnie rozwinięte wiry pyłowe lub piaskowe na stacji lub w pobliżu, w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej      godziny, lecz nie wichura pyłowa lub piaskowa

09 – wichura pyłowa lub piaskowa w zasięgu widzenia w czasie obserwacji lub na stacji w ciągu ostatniej godziny

10 – zamglenie

11 – cienka warstwa mgły lub mgły lodowej, w płatach

12 – cienka warstwa mgły lub mgły lodowej, ciągła

13 – widoczna błyskawica, nie słychać grzmotu

14 – opad w polu widzenia nie sięgający gruntu

15 – opad w polu widzenia sięgający gruntu, ponad 5 km od stacji

16 – opad w polu widzenia sięgający gruntu, w pobliżu stacji lecz nie na stacji

17 – burza bez opadu w czasie obserwacji

18 – nawałnica na stacji lub w polu widzenia w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny

19 – trąba lądowa lub wodna na stacji lub w polu widzenia w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny

opady, mgła, burza na stacji w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji

20 – mżawka (nie marznąca) lub śnieg ziarnisty

21 – deszcz (nie marznący)

22 – śnieg

23 – deszcz ze śniegiem lub ziarna lodowe

24 – mżawka marznąca lub deszcz marznący

25 – przelotny deszcz

26 – przelotny śnieg lub przelotny deszcz ze śniegiem

27 – przelotny grad lub deszcz z gradem lub krupy śnieżne lub krupy lodowe

28 – mgła lub mgła lodowa

29 – burza bez opadu lub z opadem

wichura pyłowa, piaskowa, zamieć śnieżna

30 – słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, słabnąca w ciągu ostatniej godziny

31 – słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, bez zmian w ciągu ostatniej godziny

32 – słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, zaczynająca się lub wzmagająca w ciągu ostatniej godziny

33 – silna wichura pyłowa lub piaskowa, słabnąca w ciągu ostatniej godziny

34 – silna wichura pyłowa lub piaskowa, bez zmian w ciągu ostatniej godziny

35 – silna wichura pyłowa lub piaskowa, zaczynająca się lub wzmagająca w ciągu ostatniej godziny

36 – słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna niska

37 – silna zamieć śnieżna niska

38 – słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna wysoka

39 – silna zamieć śnieżna wysoka

mgła lub mgła lodowa w czasie obserwacji

40 – mgła (mgła lodowa) w pewnej odległości od stacji w czasie obserwacji, sięgająca powyżej poziomu oczu,

     w ciągu ostatniej godziny mgły na stacji nie było

41 – mgła (mgła lodowa) w płatach

42 – mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, staje się rzadsza

43 – mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, staje się rzadsza

44 – mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, bez zmian w ciągu ostatniej godziny

45 – mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, bez zmian w ciągu ostatniej godziny

46 – mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, gęstnieje

47 – mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, gęstnieje

48 – mgła osadzająca szadź, niebo widoczne

49 – mgła osadzająca szadź, niebo niewidoczne

mżawka w czasie obserwacji

50 – słaba, niemarznąca mżawka z przerwami

51 – słaba, niemarznąca, ciągła mżawka

52 – umiarkowana, niemarznąca mżawka z przerwami

53 – umiarkowana, niemarznąca, ciągła mżawka

54 – intensywna, niemarznąca mżawka z przerwami

55 – intensywna, niemarznąca, ciągła mżawka

56 – słaba marznąca mżawka

57 – umiarkowana lub silna marznąca mżawka

58 – słaba mżawka z deszczem

59 – umiarkowana lub silna mżawka z deszczem

 

deszcz w czasie obserwacji

60 – niemarznący, słaby deszcz z przerwami

61 – niemarznący, słaby, ciągły

62 – niemarznący, umiarkowany deszcz z przerwami

63 – niemarznący, umiarkowany, ciągły deszcz

64 – niemarznący, silny deszcz z przerwami

65 – niemarznący, silny, ciągły deszcz

66 – słaby marznący deszcz

67 – umiarkowany lub silny marznący deszcz

68 – słaby deszcz ze śniegiem

69 – umiarkowany lub silny deszcz ze śniegiem

opady stałe w czasie obserwacji

70 – słaby śnieg z przerwami

71 – słaby, ciągły śnieg

72 – umiarkowany śnieg z przerwami

73 – umiarkowany, ciągły śnieg

74 – silny śnieg z przerwami

75 – silny, ciągły śnieg

76 – pył diamentowy

77 – śnieg ziarnisty

78 – oddzielne gwiazdki śniegu

79 – ziarna lodowe

opady przelotne

80 – słaby przelotny deszcz

81 – umiarkowany lub silny przelotny deszcz

82 – gwałtowny przelotny deszcz

83 – słaby przelotny deszcz ze śniegiem

84 – umiarkowany lub silny przelotny deszcz ze śniegiem

85 – słaby przelotny śnieg

86 – umiarkowany lub silny przelotny śnieg

87 – słabe przelotne krupy lodowe lub śnieżne

88 – umiarkowane lub silne, przelotne krupy lodowe lub śnieżne

89 – słaby przelotny grad

90 – umiarkowany lub silny przelotny grad

burza

91 – burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji lekki deszcz

92 – burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji umiarkowany lub silny deszcz

93 – burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji lekki śnieg lub deszcz ze śniegiem

94 – burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji umiarkowany lub silny śnieg lub deszcz ze śniegiem

95 – słaba lub umiarkowana burza w czasie obserwacji

96 – słaba lub umiarkowana burza z gradem w czasie obserwacji

97 – silna burza

98 – silna burza z wichurą pyłową lub piaskową

99 – silna burza z gradem

        wawa – pogoda bieżąca (w czasie obserwacji) – na stacjach automatycznych (WMO 4680)

 

            01 – chmury zanikają

            02 – stan nieba bez zmian

            03 – chmury rozwijają się

            04 – dym, zmętnienie lub pył w powietrzu, widzialność >= 1 km

            05 – dym, zmętnienie lub pył w powietrzu, widzialność < 1 km

            10 – zamglenie

            11 – pył diamentowy

            12 – błyskawica odległa

            18 – nawałnica

            20 – mgła w ciągu ostatniej godziny, ale nie w czasie obserwacji

            21 – opad w ciągu ostatniej godziny, ale nie w czasie obserwacji

            22 – mżawka lub śnieg ziarnisty w ciągu ostatniej godziny, ale nie w czasie obserwacji

            23 – deszcz w ciągu ostatniej godziny, ale nie w czasie obserwacji

            24 – śnieg w ciągu ostatniej godziny, ale nie w czasie obserwacji

            25 – marznący deszcz lub mżawka w ciągu ostatniej godziny, ale nie w czasie obserwacji

            26 – burza (z lub bez opadu) w ciągu ostatniej godziny, ale nie w czasie obserwacji

            27 – zamieć śnieżna/wichura piaskowa

            28 – zamieć śnieżna/wichura piaskowa, widzialność >= 1 km

            29 – zamieć śnieżna/wichura piaskowa, widzialność < 1 km

            30 – mgła

            31 – mgła w płatach

            32 – mgła rzedniejąca  

            33 – mgła bez zmian widzialności

            34 – mgła gęstniejąca

            35 – mgła osadzająca szadź

            40 – opad

            41 – opad słaby/umiarkowany

            42 – opad silny

            43 – opad ciekły słaby/umiarkowany

            44 – opad ciekły silny

            45 – opad stały słaby/umiarkowany  

            46 – opad stały silny

            47 – opad marznący słaby/umiarkowany

            48 – opad marznący silny

            50 – mżawka

            51 – mżawka słaba

            52 – mżawka umiarkowana

            53 – mżawka silna

            54 – mżawka marznąca słaba

            55 – mżawka marznąca umiarkowana

            56 – mżawka marznąca silna

            57 – mżawka z deszczem słaba

            58 – mżawka z deszczem umiarkowana/silna

            60 – deszcz

            61 – deszcz słaby

            62 – deszcz umiarkowany

            63 – deszcz silny

            64 – deszcz marznący słaby

            65 – deszcz marznący umiarkowany

            66 – deszcz marznący silny

            67 – deszcz ze śniegiem słaby

            68 – deszcz ze śniegiem umiarkowany/silny

            70 – śnieg

            71 – śnieg słaby

            72 – śnieg umiarkowany

            73 – śnieg silny

            74 – ziarna lodowe słabe

            75 – ziarna lodowe umiarkowane

            76 – ziarna lodowe silne

            77 – śnieg ziarnisty

            78 – kryształki lodowe

            80 – opad przelotny

            81 – deszcz przelotny słaby

            82 – deszcz przelotny umiarkowany

            83 – deszcz przelotny silny

            84 – deszcz przelotny gwałtowny

            85 – śnieg przelotny słaby

            86 – śnieg przelotny umiarkowany

            87 – śnieg przelotny silny

            89 – grad

            90 – burza

            91 – burza słaba/umiarkowana, bez opadu

            92 – burza słaba/umiarkowana, przelotny deszcz/śnieg

            93 – burza słaba/umiarkowana, grad

            94 – burza silna, bez opadu

            95 – burza silna, przelotny deszcz/śnieg

            96 – burza silna, grad

            99 – trąba

           

W1W2 – pogoda ubiegła (możliwość kodowania 2 zjawisk)

            Odnosi się do okresu okresu:

 

            – 6 godzin (jeśli jest kodowany w terminach: 00, 06, 12, 18 UTC)

            – 3 godzin (jeśli jest kodowany w terminach: 03, 09, 15, 21 UTC)

            – 1 godziny (jeśli jest kodowany w innych terminach)

 

0 – chmury pokrywają połowę lub mniej nieba

1 – chmury pokrywały ponad połowę nieba przez część okresu i mniej niż połowę przez pozostałą część okresu

2 – chmury pokrywały ponad połowę nieba

3 – wichura pyłowa, wichura piaskowa lub zamieć śnieżna

4 – mgła, mgła lodowa

5 – mżawka

6 – deszcz ciągły

7 – śnieg lub deszcz ze śniegiem

8 – deszcz przelotny

9 – burza

 

   W1aW2a – pogoda ubiegła (stacje automatyczne) (WMO 4531)

 

            0 – bez istotnych zjawisk atmosferycznych

            1 – ograniczona widzialność

            2 – zamieć lub wichura piaskowa, ograniczona widzialność

            3 – mgła

            4 – opad

            5 – mżawka

            6 – deszcz

            7 – śnieg

            8 – opad przelotny

            9 – burza

 8NLCLCMCH

 

      8 – oznaczenie grupy

 

      NL – wielkość zachmurzenia przez chmury piętra niskiego (w przypadku ich braku – średniego)

 

      CL – rodzaj chmur piętra niskiego

 

0 – brak

1 – Cumulus humilis lub Cumulus fractus (ale nie złej pogody) lub obie chmury razem

2 – Cumulus mediocris lub congestus występujący sam lub z Cu hum lub Cu fra bądź też ze Stratocumulus;

    wszystkie chmury na tym samym poziomie

3 – Cumulonimbus calvus (sam lub z Cu, Sc lub St)

4 – Stratocumulus cumulogenitus

5 – Stratocumulus (lecz nie cumulogenitus)

6 – Stratus nebulosus lub Stratus fractus (lecz nie złej pogody) lub obie chmury razem

7 – Stratus fractus lub Cumulus fractus (złej pogody) lub obie chmury razem (pannus), zwykle pod Altostratus lub     Nimbostratus

8 – Cumulus i Stratocumulus (lecz nie Stratocumulus cumulogenitus) o podstawach na różnych poziomach

9 – Cumulonimbus capillatus (często z kowadłem) występujący sam lub z Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus,     Stratus lub pannus

/ – chmury nie były widoczne (ciemność, mgła)

      CM – rodzaj chmur piętra średniego

0 – brak

1 – Altostratus translucidus

2 – Altostratus opacus lub Nimbostratus

3 – Altocumulus translucidus na jednym poziomie

4 – ławice Altocumulus translucidus, często soczewkowate, ciągle zmieniające się i występujące na jednym lub kilku     poziomach

5 – Altocumulus translucidus w pasmach, albo jedna lub więcej warstw Altocumulus translucidus lub opacus, stopniowo     zaciągająca niebo; te chmury Ac na ogół w całości grubieją

6 – Altocumulus cumulogenitus (lub cumulonimbogenitus)

7 – Altocumulus translucidus lub opacus w dwóch lub więcej warstwach, lub Altocumulus opacus w pojedynczej warstwie,

    nie zaciągający nieba lub Altocumulus z Altostratus lub Nimbostratus

8 – Altocumulus castellanus lub floccus

9 – Altocumulus na niebie o wyglądzie chaotycznym, na ogół na kilku poziomach

/ – chmury nie były widoczne (ciemność, mgła, ciągła warstwa chmur niskich)

 

      CH – rodzaj chmur piętra wysokiego

 

0 – brak

1 – Cirrus fibratus lub Cirrus uncinus (nie zaciągający nieba)

2 – Cirrus spissatus w ławicach lub w postaci poplątanych wiązek, albo Cirrus castellanus lub floccus

3 – Cirrus spissatus cumulonimbogenitus

4 – Cirrus uncinus lub Cirrus fibratus lub obie te chmury razem (stopniowo zaciągający niebo)

5 – Cirrus (w pasmach) i Cirrostratus lub sam Cirrostratus stopniowo zaciągający niebo, ale nie wyżej niż 45° nad     horyzontem

6 – Cirrus (w pasmach) i Cirrostratus lub sam Cirrostratus stopniowo zaciągający niebo, powyżej niż 45° nad     horyzontem, lecz nie pokrywa całkowicie nieba

7 – Cirrostratus pokrywający całkowicie niebo

8 – Cirrostratus nie zaciągający i nie pokrywający nieba

9 – Cirrocumulus sam lub przeważający wśród chmur wysokich

/ – chmury nie były widoczne (ciemność, mgła, ciągła warstwa chmur niższych)

 

9GGgg

 

      9 – oznaczenie grupy

      GGgg – godzina obserwacji (np. 1750 = 17:50 UTC)


ROZDZIAŁ 3


333   – oznaczenie rozdziału

 

0CSDLDMDH

 

      CS – stan nieba w tropikach

 

      DL – kierunek, z którego nadciągają chmury niskie

      DM – kierunek, z którego nadciągają chmury średnie

      DH – kierunek, z którego nadciągają chmury wysokie

 

1sTTT

 

      1 – oznaczenie grupy (grupa kodowana o godz. 06 i/lub 18 UTC)

      s – wskaźnik temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

      TTT – temperatura maksymalna za ostatnie 12 godzin w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza

 

2sTTT

 

      2 – oznaczenie grupy (grupa kodowana o godz. 06 i/lub 09 i/lub 18 UTC)

      s – wskaźnik temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna

      TTT – temperatura minimalna za ostatnie 12 (lub 15) godzin w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza

 

3EsTgTg

      3 – oznaczenie grupy

      E – stan powierzchni gruntu bez śniegu

0 – powierzchnia gruntu sucha

1 – powierzchnia gruntu wilgotna

2 – powierzchnia gruntu mokra (woda utrzymuje się na powierzchni i tworzy kałuże)

3 – grunt podtopiony (wszędzie rozlana woda)

4 – grunt zamarznięty

5 – gołoledź

6 – sypki i suchy pył lub piasek nie pokrywający powierzchni całkowicie

7 – cienka warstwa sypkiego i suchego pyłu lub piasku pokrywająca grunt całkowicie

8 – umiarkowana lub gruba warstwa sypkiego pyłu lub piasku pokrywająca grunt całkowicie

9 – powierzchnia gruntu bardzo sucha z licznymi pęknięciami

 

      s – wskaźnik temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

      TgTg – minimalna temperatura 5 cm nad powierzchnią gruntu (lub pokrywy śnieżnej) za ostanie 12 (lub 15) godzin w stopniach Celsjusza

 

4E’sss

      4 – oznaczenie grupy

      E’ – stan pokrywy śnieżnej

0′ – powierzchnia gruntu w większości pokryta lodem

1′ – zleżały lub mokry śnieg (z lodem lub bez) pokrywający mniej niż połowę gruntu

2′ – zleżały lub mokry śnieg (z lodem lub bez) pokrywający co najmniej połowę gruntu, lecz nie całkowicie

3′ – równa warstwa zleżałego lub mokrego śniegu (z lodem lub bez) pokrywająca grunt całkowicie

4′ – nierówna warstwa zleżałego lub mokrego śniegu (z lodem lub bez) pokrywająca grunt całkowicie

5′ – suchy i puszysty śnieg pokrywający mniej niż połowę powierzchni gruntu

6′ – suchy i puszysty śnieg pokrywający co najmniej połowę powierzchni gruntu lecz nie całkowicie

7′ – równa warstwa suchego i puszystego śniegu pokrywająca grunt całkowicie

8′ – nierówna warstwa suchego i puszystego śniegu pokrywająca grunt całkowicie

9′ – liczne wysokie zaspy śniegu pokrywające grunt całkowicie

 

      sss – wysokość pokrywy śnieżnej w cm

 

            001 – 1 cm

            002 – 2 cm

            …

            997 – mniej niż 0,5 cm

            998 – płaty

            999 – pomiar niemożliwy

 

5j1j2j3j4 (j5j6j7j8j9)

 

      5 – wskaźnik liczbowy

      j1 – wskaźnik informacji dodatkowej

      j2j3j4 – określenie informacji dodatkowych

 

      

liczba kluczaj1j2j3j4
0, 1, 2, 3liczba dziesiątek parowania lub parowania z roślinliczba jednostek parowania lub parowania z roślinczęści dziesiętne parowania lub parowania z roślinwskaźnik rodzaju przyrządu do pomiaru parowania lub rodzaju rośliny
4wskaźnik danych o zmianie temperaturyokres czasu pomiędzy czasem obserwacji a czasem zmiany temperaturyznak zmiany temperaturywielkość zmiany temperatury
5wskaźnik danych o czasie usłonecznienialiczba dziesiątek czasu usłonecznienia*liczba jednostek czasu usłonecznieniaczęści dziesiętne czasu usłonecznienia
oznacza, że grupa dodatkowa j5j6j7j8j9 podaje promieniowaniej2=4 podaje, że grupa dodatkowa 4j6j7j8j9 podaje promieniowanie za ubiegłą godzinę, a j2=5 – że grupa dodatkowa 5j6j7j8j9 podaje promieniowanie za ubiegłą dobęj3 = 0j4=7 wskazuje, że grupa dodatkowa podaje bilans promieniowania krótkofal., j4=8 wskazuje, że grupa dodatkowa podaje bezpośrednie promieniowanie słoneczne
6wskaźnik danych o kierunku ruchu chmurkierunek, z którego przemieszczają się chmury CLkierunek, z którego przemieszczają się chmury CMkierunek, z którego przemieszczają się chmury CH
7wskaźnik danych o kierunku i wysokości chmurrodzaj chmur orograficznych lub chmury o rozwoju pionowymkierunek, w którym widoczne są te chmurykąt podniesienia wierzchołków tych chmur
8, 9wskaźnik danych o zmianie ciśnienia na powierzchni (8 = zmiany dodatnie lub 0, 9 – ujemne)liczba dziesiątek zmiany ciśnienia na powierzchniliczba jednostek zmiany ciśnienia na powierzchniczęści dziesiętne zmiany ciśnienia na powierzchni

 

      * j2 = 3 oznacza, że j3 i j4 podaje usłonecznienie za ostatnią godzinę

 

      Grupa 5j1j2j3j4 może przybierać następującą postać:

5EEEiE

 

            5 – wskaźnik liczbowy

            EEE – wielkość parowania z wody lub z roślin w dziesiątych częściach mm za okres 24h

            iE – wskaźnik rodzaju przyrządu do wielkości parowania:

 

                0 – otwarty ewaporometr USA (bez roślin)

                1 – otwarty ewaporometr USA (mieszana roślinność)

                2 – ewaporometr GGI-3000

                3 – zbiornik 20 m

                4 – inne

                5 – ryż

                6 – pszenica

                7 – kukurydza

                8 – soja

                9 – inne rośliny

      54g0sndT

 

            5 – wskaźnik liczbowy

            4 – wskaźnik informacji dodatkowej (j1) o zmianach temperatury

            g0 – okres czasu w godzinach pomiędzy czasem zmiany temperatury a czasem obserwacji

 

                0 – poniżej 1h

                1 – od 1 do 2h

                2 – od 2 do 3h

                3 – od 3 do 4h

                4 – od 4 do 5h

                5 – od 5 do 6h

 

            sn – znak temperatury

            dT – wielkość zmiany temperatury

 

                0 – zmiana temperatury o 10 stopni C

                1 – zmiana temperatury o 11 stopni C

                2 – zmiana temperatury o 12 stopni C

                3 – zmiana temperatury o 13 stopni C

                4 – zmiana temperatury o 14 stopni C i więcej

                5 – zmiana temperatury o 5 stopni C

                6 – zmiana temperatury o 6 stopni C

                7 – zmiana temperatury o 7 stopni C

                8 – zmiana temperatury o 8 stopni C

                9 – zmiana temperatury o 9 stopni C

 

55SSS

            5 – wskaźnik liczbowy

            5 – wskaźnik informacji dodatkowej (j1) o czasie usłonecznienia

            SSS – czas trwania usłonecznienia za ubiegłą dobę w godzinach i dziesiątych częściach godziny

 

553SS

 

            5 – wskaźnik liczbowy

            5 – wskaźnik informacji dodatkowej (j1) o czasie usłonecznienia

            3 – wskaźnik informacji dodatkowej (j2) o czasie usłonecznienia za ostatnią godzinę

 

            SS – czas trwania usłonecznienia za ostatnią godzinę w dziesiątych częściach godziny

      Gdy grupa 5j1j2j3j4 jest w postaci 553SS, to dodatkowa grupa j5FFFF przyjmuje postać:

            j5=0: FFFF – dodatni bilans promieniowania podczas ostatniej godziny w kJ/m2

            j5=1: FFFF – ujemny bilans promieniowania podczas ostatniej godziny w kJ/m2

            j5=2: FFFF – całkowite promieniowanie słoneczne podczas ost. godziny w kJ/m2

            j5=3: FFFF – rozproszone promieniowanie słoneczne podczas ost. godziny w kJ/m2

            j5=4: FFFF – dochodzące długofalowe promieniowanie podczas ost. godziny w kJ/m2

            j5=5: FFFF – skierowane ku górze długofalowe promieniowanie podczas ost. godz. w kJ/m2

            j5=6: FFFF – promieniowanie krótkofalowe podczas ostatniej godziny w kJ/m2

 

      Gdy grupa 5j1j2j3j4 jest w postaci 55407, w grupie 4FFFF podaje się bilans promieniowania krótkofalowego podczas ostatniej godziny w kJ/m2

      Gdy grupa 5j1j2j3j4 jest w postaci 55408, w grupie 4FFFF podaje się bezpośrednie promieniowanie słoneczne podczas ostatniej godziny w kJ/m2

      Gdy grupa 5j1j2j3j4 jest w postaci 55SSS, to dodatkowa grupa j5F24F24F24F24 przyjmuje postać:

 

            j5=0: F24F24F24F24 – dodatni bilans promieniowania za ost. 24 h w J/cm2

            j5=1: F24F24F24F24 – ujemny bilans promieniowania za ost. 24 h w J/cm2

            j5=2: F24F24F24F24 – całkowite promieniowanie słoneczne za ost. 24 h w J/cm2

            j5=3: F24F24F24F24 – rozproszone promieniowanie słoneczne za ost. 24 h w J/cm2

            j5=4: F24F24F24F24 – dochodzące promieniowanie długofalowe za ost. 24 h w J/cm2

            j5=5: F24F24F24F24 – skierowane ku górze prom. długofalowe za ost. 24 h w J/cm2

            j5=6: F24F24F24F24 – promieniowanie krótkofalowe za ost. 24 h w J/cm2

     

      Gdy grupa 5j1j2j3j4 jest w postaci 55507, w grupie dodatkowej 4F24F24F24F24 podaje się bilans promieniowania krótkofalowego za ostatnie 24h w J/cm2

 

      Gdy grupa 5j1j2j3j4 jest w postaci 55508, w grupie dodatkowej 4F24F24F24F24 podaje się bezpośrednie promieniowanie słoneczne za ostatnie 24h w J/cm2

 

56DLDMDH

 

            5 – wskaźnik liczbowy

            6 – wskaźnik informacji dodatkowej (j1) o kierunku ruchu chmur

            DL, DM, DH – kierunek, z którego przemieszczają się chmury CL, CM, CH

 

                0 – chmury stacjonarne lub brak chmur

                1 – NE

                2 – E

                3 – SE

                4 – S

                5 – SW

                6 – W

                7 – NW

                8 – N

                9 – nieznany lub chmury niewidoczne

 

57CDaeC

 

            5 – wskaźnik liczbowy

            7 – wskaźnik danych o kierunku i wysokości chmur

 

            C – rodzaj chmur

 

                0 – Ci

                1 – Cc

                2 – Cs

                3 – Ac

                4 – As

                5 – Ns

                6 – Sc

                7 – St

                8 – Cu

                9 – Cb

 

            Da – kierunek, w którym są widoczne chmury orograficzne lub chmury o rozwoju pionowym

 

            eC – kąt wysokości wierzchołka chmury szyfrowanej pod C

 

                0 – wierzchołek chmury niewidoczny

                1 – 450 i więcej

                2 – około 300

                3 – około 200

                4 – około 150

                5 – około 120

                6 – około 90

                7 – około 70

                8 – około 60

                9 – 50 lub mniej

 

      58P24P24P24P24 i 59P24P24P24P24

 

            5 – wskaźnik liczbowy

 

            8 – wskaźnik danych o zmianie ciśnienia (zmiana dodatnia lub 0)

 

            9 – wskaźnik danych o zmianie ciśnienia (zmiana ujemna)

 

            P24P24P24P24 – wielkość zmiany ciśnienia w ciągu 24 godzin w dziesiątych częściach hPa

 

6RRRtR

 

6 – oznaczenie grupy

 

RRR – suma opadu w mm

000 – 0 mm

001 – 1 mm

015 – 15 mm

990 – ślad

991 – 0,1 mm

992 – 0,2 mm

999 – 0,9 mm

 

tR – orientacyjne określenie czasu trwania i występowania opadów

 

1 – 6 h     4 – 24 h    7 – 3 h    

2 – 12 h    5 – 1 h     8 – 9 h

3 – 18 h    6 – 2 h     9 – 15 h

 

7R24R24R24R24

 

      7 – oznaczenie grupy (grupa kodowana o godzinie 06 UTC)

      R24R24R24R24 – suma opadu za 24 godziny kończące się w momencie obserwacji w dziesiątych częściach mm

 

            0000 – brak

            0001 – 0,1 mm

            ….

            9998 – 999,8 mm

            9999 – ślad

 

8NSChShS

 

      8 – oznaczenie grupy

      NS – wielkość zachmurzenia w ósmych częściach

      C – rodzaj chmur

 

0 – Cirrus (Ci)

1 – Cirrocumulus (Cc)

2 – Cirrostratus (Cs)

3 – Altocumulus (Ac)

4 – Altostratus (As)

5 – Nimbostratus (Ns)

6 -Stratocumulus (Sc)

7 – Stratus (St)

8 – Cumulus (Cu)

9 – Cumulonimbus (Cb)

/ – chmury niewidoczne

 

      hShS – wysokość podstawy chmur

 

00 – < 30 m (< 100 stóp)

01 – 30 m (100 stóp)

02 – 60 m (200 stóp)

03 – 90 m (300 stóp)

50 – 1500 m (5000 stóp)

=======================

56 – 1800 m (6000 stóp)

57 – 2100 m (7000 stóp)

80 – 9000 m (30000 stóp)

=========================

81 – 10500 m (35000 stóp)

82 – 12000 m (40000 stóp)

88 – 21000 m (70000 stóp)

89 – > 21000 m (> 70000 stóp)

====================================

90 – 0 do 49 m (0 – 166 stóp)

91 – 50 do 99 m (167 – 333 stóp)

92 – 100 do 199 m (334 – 666 stóp)

93 – 200 do 299 m (667 – 999 stóp)

94 – 300 do 599 m (1000 – 1999 stóp)

95 – 600 do 999 m (2000 – 3333 stóp)

96 – 1000 do 1499 m (3334 – 4999 stóp)

97 – 1500 do 1999 m (5000 – 6666 stóp)

98 – 2000 do 2499 m (6667 – 8333 stóp)

99 – > 2500 m (> 8334 stóp)

9SpSpspsp – informacje dodatkowe:

 

    900tt – czas rozpoczęcia zjawiska podanego pod ww w grupie 7wwW1W2

 

    900zz – zmienność położenia lub intensywność zjawiska podanego pod ww w grupie 7wwW1W2

 

            tt – kod czasu (WMO 4077)

            zz – zmiana, miejsce i intensywność zjawiska (WMO 4077)

 

            00 – w czasie obserwacji

            01 – 6 min

            02 – 12 min

            ..

            10 – 60 min = 1 h

            11 – 66 min = 1 h 6 min

            ..

            50 – 300 min = 3 h

            ..

            60 – 360 min = 4 h

            61 – 6 do 7 h

            62 – 7 do 8 h

            63 – 8 do 9 h

            64 – 9 do 10 h

            65 – 10 do 11 h

            66 – 11 do 12 h

            67 – 12 do 18 h

            68 – powyżej 18 h

            69 – czas nieznany

            70 – początek w czasie obserwacji

            71 – koniec w czasie obserwacji

            72 – początek i koniec w czasie obserwacji

            73 – istotna zmiana w czasie obserwacji

            74 – początek po obserwacji

            75 – koniec po obserwacji

            76 – na stacji (w otoczeniu)

            77 – nad stacją

            78 – we wszystkich kierunkach

            79 – we wszystkich kierunkach, lecz nie nad stacją

            80 – zbliżające się do stacji

            81 – oddalające się od stacji

            82 – przechodzące obok stacji w pewnej odległości

            83 – widziane w pewnej odległości

            84 – występujące w pobliżu, lecz nie na stacji

            85 – uniesione wysoko nad gruntem

            86 – w pobliżu gruntu

            87 – sporadyczne, sporadycznie

            88 – okresowe

            89 – częste (w częstych przedziałach)

            90 – jednostajne; jednostajne w natężeniu; jednostajnie; bez zmian

            91 – wzrastające; wzrastające w natężeniu; wzrost

            92 – zmniejszające się; zmniejszające się w natężeniu; spadek

            93 – zmienne; zmieniające się

            94 – ciągłe; ciągle

            95 – bardzo słabe; znacznie poniżej normy; bardzo cienkie

            96 – słabe; poniżej normy; cienkie

            97 – średnie; w normie; średnia grubość; stopniowe

            98 – silne; groźne; grube; powyżej normy; wyraźne; nagłe

            99 – bardzo silne; zabijające; bardzo groźne; gęste; znacznie powyżej normy

 

    901tt – czas zakończenia zjawiska podanego pod ww w grupie 7wwW1W2

 

    902tt – czas rozpoczęcia zjawiska podanego w kolejnej grupie 9SpSpspsp

 

    902zz – zmienność położenia lub intensywność zjawiska podanego w kolejnej grupie 9SpSpspsp

 

    903tt – czas zakończenia zjawiska podanego w poprzedzającej grupie 9SpSpspsp

 

    904tt – czas wystąpienia zjawiska podanego w kolejnej grupie 9SpSpspsp

 

    905tt – czas trwania zjawiska niejednostajnego lub czas rozpoczęcia zjawiska jednostajnego podanego pod ww w grupie 7wwW1W2

 

    906tt – czas trwania zjawiska niejednostajnego lub czas rozpoczęcia zjawiska jednostajnego podanego w kolejnej grupie 9SpSpspsp

 

    907tt – czas trwania okresu odniesienia kończącego się w czasie obserwacji, dla zjawiska podawanego w kolejnej grupie 9SpSpspsp

           

    909RtdC

 

            Rt – czas początku lub końca opadu kodowanego przez RRR (WMO 3552)

 

                1 – mniej niż 1 h przed czasem obserwacji

                2 – 1 do 2 h przed czasem obserwacji

                3 – 2 do 3 h przed czasem obserwacji

                4 – 3 do 4 h przed czasem obserwacji

                5 – 4 do 5 h przed czasem obserwacji

                6 – 5 do 6 h przed czasem obserwacji

                7 – 6 do 12 h przed czasem obserwacji

                8 – > 12 h przed czasem obserwacji

                9 – nieznany

 

            dC – czas trwania i rodzaj w/w opadu (WMO 0833)

 

                0 – krótszy niż 1 h }

                1 – od 1 do 3 h     } tylko 1 okres opadowy

                2 – od 3 do 6 h     } w czasie objętym przez W1W2

                3 – powyżej 6 h     }

                   

                4 – krótszy niż 1 h } 2 lub więcej okresów

                5 – od 1 do 3 h     } opadowych w czasie

                6 – od 3 do 6 h     } objętym przez W1W2

                7 – powyżej 6 h     }

 

                9 – czas trwania nieznany

 

    910ff – największy poryw wiatru w ciągu 10 minut poprzedzających obserwację

   

    911ff – największy poryw wiatru       } w czasie okresu odniesionego do W1W2, o ile inny

    912ff – największa śr. prędk. wiatru  } okres odniesienia nie jest określony w grupie 907tt 

    913ff – średnia prędkość wiatru       } lub w czasie 10 minut bezpośrednio przed czasem

    914ff – najmniejsza śr. prędk. wiatru } obserwacji podanym w grupie 904tt

 

    915dd – kierunek wiatru w dziesiątkach stopni

   

    916tt – wyraźna prawoskrętna zmiana kierunku wiatru

 

    917tt – wyraźna lewoskrętna zmiana kierunku wiatru

 

    918sqDp

 

            sq – charakter lub rodzaj nawałnicy (WMO 3848)

 

                0 – cisza lub słaby wiatr przed nawałnicą

                1 – cisza lub słaby wiatr przed kolejnymi nawałnicami

                2 – wiatr porywisty przed nawałnicą

                3 – wiatr porywisty przed kolejnymi nawałnicami

                4 – nawałnica przed wiatrem porywistym

                5 – na ogół wiatr porywisty, między porywami nawałnice

                6 – nawałnica zbliża się do stacji

                7 – linia nawałnicy

                8 – nawałnica z nawiewanym lub przenoszonym pyłem lub piaskiem

                9 – linia nawałnicy z nawiewanym lub przenoszonym pyłem lub piaskiem

 

            Dp – kierunek z którego zjawisko nadchodzi (WMO 0700)

 

                0 – występuje na stacji

                1 – NE

                2 – E

                3 – SE

                4 – S

                5 – SW

                6 – W

                7 – NW

                8 – N

                9 – ze wszystkich kierunków

 

        UWAGA:

        Nawałnica: gwałtowny wzrost prędkości wiatru o min. 8 m/s, w wyniku którego wiatr osiąga prędkość 11 m/s i więcej, w ciągu przynajmniej 1 minuty.

 

919MwDa

 

            Mw – trąba morska / lądowa / wir powietrzny lub pyłowy (WMO 2555)

 0 – trąba(y) morska(ie) w odległości do 3 km od stacji
 1 – trąba(y) morska(ie) w odległości powyżej 3 km od stacji
 2 – trąba(y) lądowa(e) w odległości do 3 km od stacji
 3 – trąba(y) lądowa(e) w odległości powyżej 3 km od stacji
 4 – słabe wiry powietrzne
 5 – umiarkowane wiry powietrzne
 6 – silne wiry powietrzne
 7 – słabe wiry pyłowe
 8 – umiarkowane wiry pyłowe
 9 – silne wiry pyłowe             

                        Da – kierunek, w którym obserwowane jest zjawisko (WMO 0700)

 

920SFx – stan morza i maksymalna prędkość wiatru (Fx < 9 st. Beauforta)

 

            S – stan otwartego morza (WMO 3700)

 

                0 – gładkie, wysokość fal: 0 m

                1 – zmarszczone, wysokość fal: 0 – 0,1 m

                2 – lekko sfalowane, wysokość fal: 0,1 – 0,5 m

                3 – sfalowane, wysokość fal: 0,5 – 1,25 m

                4 – rozkołysane, wysokość fal: 1,25 – 2,5 m

                5 – silnie rozkołysane, wysokość fal: 2,5 m – 4 m

                6 – wzburzone, wysokość fal: 4 m – 6 m

                7 – silnie wzburzone, wysokość fal: 6 m – 9 m

                8 – groźne, wysokość fal: 9 m – 14 m

                9 – rozszalałe (wyjątkowo groźne), wysokość fal: ponad 14 m

 

            Fx – największa prędkość wiatru w stopniach Beauforta w czasie objętym przez W1W2

 

                0 – 0 stopni w skali Beauforta

                1 – 1 stopień w skali Beauforta

                2 – 2 stopnie w skali Beauforta

                3 – 3 stopnie w skali Beauforta

                4 – 4 stopnie w skali Beauforta

                5 – 5 stopni w skali Beauforta

                6 – 6 stopni w skali Beauforta

                7 – 7 stopni w skali Beauforta

                8 – 8 stopni w skali Beauforta

                9 – 9 stopni w skali Beauforta

 

921SFx – stan morza i siła wiatru (Fx > 9 st. Beauforta)

 

            S – stan otwartego morza (kodowany jak wyżej)

 

            Fx – największa prędkość wiatru w stopniach Beauforta w czasie objętym przez W1W2

 

                0 – 10 stopni w skali Beauforta

                1 – 11 stopni w skali Beauforta

                2 – 12 stopni w skali Beauforta

                itd.

 

    922S’V’s – stan powierzchni wody i widzialność na lądowisku wodnym

 

            S’ – stan powierzchni wodowiska dla hydroplanów

 

            V’s – widzialność pozioma nad powierzchnią wodowiska dla hydroplanów (WMO 4300)

 

                0 – < 0,05 km

                1 – 0,05 – 0,2 km

                2 – 0,2 – 0,5 km

                3 – 0,5 – 1,0 km

                4 – 1,0 – 2,0 km

                5 – 2,0 – 4,0 km

                6 – 4,0 – 10,0 km

                7 – 10,0 – 20,0 km

                8 – 20,0 – 50,0 km

                9 – > 50 km

 

923S’S – stan powierzchni wodowiska i stan otwartego morza

924SVs – stan morza i widzialność w kierunku morza, obserwowane ze stacji brzegowej

925TwTw – temperatura wody w ośrodkach wypoczynkowych w sezonie kąpielowym w stopniach Celsjusza

926Soio – szron lub opad zabarwiony

 

            So – szron i kolorowe opady (WMO 3761)

                0 – szron na powierzchniach poziomych

                1 – szron na powierzchniach poziomych i pionowych

                2 – opad zawierający piasek lub pył pochodzenia pustynnego

                3 – opad zawierający popiół pochodzenia wulkanicznego

           

            io – intensywność zjawiska (WMO 1861)

 

                0 – słabe

                1 – umiarkowane

                2 – silne

 

927S6tw

 

            S6 – osady stałe (lodowe) (WMO 3764)

0 - gołoledź
1 - szadź miękka
2 - szadź twarda
3 - osad śniegu
4 - śnieg mokry
5 - śnieg mokry zamarzający
6 - osad mieszany (gołoledź i szadź lub szadź i marznący mokry śnieg, itp.)
7 - przyziemny osad lodowy

 

            tw – zmiany temp. związane z wystąpieniem szadzi lub gołoledzi w czasie objętym przez W1W2

0 - temperatura bez zmian
1 - temperatura obniża się, lecz pozostaje powyżej 00C
2 - temperatura wzrasta, lecz pozostaje poniżej 00C
3 - temperatura obniża się do wartości poniżej 00C
4 - temperatura wzrasta i przekroczyła 00C
5 - wahania przekraczające 00C (zmiany temperatury nieregularne)
6 - wahania nie przekraczające 00C (zmiany temperatury nieregularne)
7 - zmiany temperatury nieobserwowane
8 - nie stosuje się
9 - zmiany temperatury nie znane z powodu braku termografu.

928S7S’7

 

            S7 – gatunek śniegu (WMO 3765)

                0 – śnieg świeży, puszysty

                1 – śnieg świeży, przewiany w zaspy

                2 – śnieg świeży, zwarty

                3 – śnieg stary, sypki

                4 – śnieg stary, zbity

                5 – śnieg stary, wilgotny

                6 – śnieg sypki ze zlodowaciałą powierzchnią

                7 – śnieg zbity ze zlodowaciałą powierzchnią

                8 – śnieg wilgotny ze zlodowaciałą powierzchnią

 

            S’7 – ukształtowanie pokrywy śnieżnej (WMO 3775)

 

                0 – gładka, bez zasp, grunt zamarznięty

                1 – gładka, bez zasp, grunt niezamarznięty

                2 – gładka, bez zasp, stan gruntu nieznany

                3 – sfalowana, małe zaspy, grunt zamarznięty

                4 – sfalowana, małe zaspy, grunt niezamarznięty   

                5 – sfalowana, małe zaspy, stan gruntu nieznany

                6 – nieregularna, głębokie zaspy, grunt zamarznięty

                7 – nieregularna, głębokie zaspy, grunt niezamarznięty

                8 – nieregularna, głębokie zaspy, stan gruntu nieznany

 

929S8S’8

 

            S8 – rodzaj zamieci śnieżnej (WMO 3766)

   

                0 – śnieżne zmętnienie

                1 – zamieć niska słaba lub umiarkowana z lub bez opadu śniegu

                2 – zamieć niska silna bez opadu śniegu

                3 – zamieć niska silna z opadem śniegu

                4 – zamieć wysoka słaba lub umiarkowana bez opadu śniegu

                5 – zamieć wysoka silna bez opadu śniegu

                6 – zamieć wysoka słaba lub umiarkowana z opadem śniegu

                7 – zamieć wysoka silna z opadem śniegu

                8 – zamieć wysoka słaba lub umiarkowana oraz zamieć niska

                9 – zamieć wysoka silna oraz zamieć niska

 

            S’8 – rozwój zamieci śnieżnej (WMO 3776)

 

                0 – koniec zamieci przed terminem obserwacji

                1 – zamieć o zmniejszającej się intensywności

                2 – zamieć o stałej intensywności

                3 – zamieć o zwiększającej się intensywności

                4 – zamieć z przerwami krótszymi niż 30 minut

                5 – zamieć wysoka przeszła w zamieć niską

                6 – zamieć niska przeszła w zamieć wysoką

                7 – ponowny rozwój zamieci po przerwie trwającej minimum 30 minut

 

930RR – suma opadu podczas okresu objętego przez W1W2, chyba, że inny okres jest wyznaczony

            przez 907tt

 

            RR – wysokość opadu lub grubość osadu(WMO 3570)

 

                00 – 0 mm

                01 – 1 mm

                02 – 2 mm

                ..

                54 – 54 mm

                55 – 55 mm

                56 – 60 mm

                57 – 70 mm

                ..   

                78 – 280 mm

                79 – 290 mm

                ..

                89 – 390 mm

                90 – 400 mm

                91 – 0,1 mm

                92 – 0,2 mm

                ..

                96 – 0,6 mm

                97 – < 0,1 mm

                98 – > 400 mm

                99 – pomiar niemożliwy lub niedokładny

 

931ss – wysokość świeżo spadłego śniegu podczas okresu objętego przez W1W2, chyba, że inny okres jest wyznaczony przez 907tt

 

            ss – wysokość świeżo spadłego śniegu (cm) (WMO 3870)

 

                00 – 0 cm

                01 – 1 cm

                02 – 2 cm

                03 – 3 cm

                ..   

                55 – 55 cm

                56 – 60 cm

                57 – 70 cm

                ..

                88 – 380 cm

                89 – 390 cm

                90 – 400 cm

                91 – 0,1 cm

                92 – 0,2 cm

                ..

                96 – 0,6 cm

                97 – < 0,1 cm

                98 – > 400 cm

                99 – pomiar niemożliwy lub niedokładny

 

932RR – maksymalna średnica gradzin podczas okresu objętego przez W1W2, chyba, że inny okres jest wyznaczony przez 907tt

933RR – wodny ekwiwalent opadów stałych         }

934RR – średnica narośniętej gołoledzi          }

935RR – średnica narośniętej szadzi             }  w czasie obserwacji

936RR – średnica osadu mieszanego               }

937RR – średnica osadu mokrego śniegu           }

938nn – prędkość narastania gołoledzi w mm/h (01 – 1 mm/h, 98 – 98 mm/h, 99 – > 99 mm/h)

939hghg – wysokość nad powierzchnią gruntu w metrach, na jakiej jest mierzona średnica osadu w poprzednich grupach

939nn – maksymalna średnica gradzin w mm

940Cn3 – rodzaj i rozwój chmur

 

            n3 – rozwój chmur (WMO 2863)

 

                0 – bez zmian

                1 – skłębianie się chmur

                2 – powolne unoszenie się chmur

                3 – szybkie unoszenie się chmur

                4 – unoszenie się i uwarstwianie chmur

                5 – powolne obniżanie się chmur

                6 – szybkie obniżanie się chmur

                7 – uwarstwianie się chmur

                8 – uwarstwianie i obniżanie się chmur

                9 – szybkie zmiany

 

941CDp – kierunek, z którego chmury nadciągają

942CDa – kierunek maksymalnej koncentracji chmur

943CLDp – kierunek, z którego nadciągają chmury niskie

944CLDa – kierunek maksymalnej koncentracji chmur niskich

945htht – wysokość wierzchołków chmur najniższych lub wysokość podstawy chmur najniższych lub pionowy zasięg mgły

946CcDa – zabarwienie chmur i (lub) ich zbieżność związane z zaburzeniami tropikalnymi

            Cc – zabarwienie chmur i ich zbieżność (WMO 0533)

                1 – słabe zabarwienie chmur o wschodzie Słońca

                2 – silnie czerwone zabarwienie chmur o wschodzie Słońca

                3 – słabe zabarwienie chmur o zachodzie Słońca

                4 – silnie czerwone zabarwienie chmur o zachodzie Słońca

                5 – zbieżność chmur CH w punkcie poniżej 45° } tworzące się lub wzmagające

                6 – zbieżność chmur CH w punkcie powyżej 45° }

                7 – zbieżność chmur CH w punkcie poniżej 45° } zanikające lub słabnące

                8 – zbieżność chmur CH w punkcie powyżej 45° }

 

947Ce’ – kąt wzniesienia chmur

 

            e’ – kąt wzniesienia wierzchołka zjawiska nad horyzontem (WMO 1004)

 

                0 – górna część chmur niewidoczna

                1 – 45° i więcej

                2 – około 30°

                3 – około 20°

                4 – około 15°

                5 – około 12°

                6 – około 9°

                7 – około 7°

                8 – około 6°

                9 – mniej niż 5°

 

948CoDa – chmury orograficzne

 

            Co – chmury orograficzne (WMO 0561)

      

                1 – pojedyncze chmury orograficzne , pileus, incus, tworzące się

                2 – pojedyncze chmury orograficzne , pileus, incus, bez zmian

                3 – pojedyncze chmury orograficzne , pileus, incus, zanikające

                4 – nieregularne ławice chmur orograficznych, ławica fenowa itp., tworzące się

                5 – nieregularne ławice chmur orograficznych, ławica fenowa itp., bez zmian

                6 – nieregularne ławice chmur orograficznych, ławica fenowa itp., zanikające

                7 – zwarta warstwa chmur orograficznych, ławica fenowa, tworzące się

                8 – zwarta warstwa chmur orograficznych, ławica fenowa, bez zmian

                9 – zwarta warstwa chmur orograficznych, ławica fenowa, zanikające

 

949CaDa – chmury o rozwoju pionowym

       

            Ca – charakter chmur o rozwoju pionowym (WMO 0531)

 

                0 – pojedyncze } Cumulus humilis i/lub Cumulus mediocris

 

                1 – liczne     }    

                2 – pojedyncze } Cumulus congestus

                3 – liczne     }

 

                4 – pojedyncze } Cumulonimbus

                5 – liczne     }

               

                6 – pojedyncze } Cumulus i Cumulonimbus

                7 – liczne     }

   

950Nmn3 – stan zachmurzenia w górach i na przełęczach

 

            Nm – stan zachmurzenia w górach i na przełęczach (WMO 2745)

 

                0 – góry całkowicie odsłonięte, występują tylko pojedyncze chmury

                1 – góry częściowo zasłonięte porozrzucanymi chmurami, co najmniej połowa wszystkich szczytów jest niewidoczna

                2 – zbocza gór całkowicie zasłonięte chmurami, szczyty i przełęcze odsłonięte

                3 – góry odsłonięte od strony obserwatora, jednak widoczna jest po przeciwnej stronie ciągła ściana chmur

                4 – chmury zalegają nisko nad górami, lecz wszystkie stoki i szczyty gór odsłonięte (mogą występować tylko

                    pojedyncze chmury na zboczach)

                5 – chmury zalegają nisko nad górami, szczyty częściowo przesłonięte przez chmury lub smugi opadów

                6 – wszystkie szczyty zasłonięte lecz przełęcze wolne od chmur, zbocza gór zasłonięte lub odsłonięte

                7 – góry przeważnie zasłonięte przez chmury, jednak niektóre szczyty wolne od chmur, zbocza gór zasłonięte lub

                    odsłonięte

                8 – wszystkie zbocza, szczyty i przełęcze zasłonięte przez chmury

                9 – góry niewidoczne z powodu ciemności, mgły, opadu itp.

 

951Nvn4 – mgła, zamglenie lub niskie chmury w dolinach lub na równinach poniżej stacji

 

            Nv – stan zachmurzenia i mgły poniżej stacji (WMO 2754)

 

                0 – brak chmur i zamglenia

                1 – zamglenie, nad nim pogodnie

                2 – płaty mgły

                3 – warstwa rzadkiej mgły

                4 – warstwa gęstej mgły

                5 – kilka odosobnionych chmur

                6 – odosobnione chmury, poniżej mgła

                7 – liczne odosobnione chmury

                8 – morze chmur

                9 – zła widzialność uniemożliwiająca obserwację ku dolinom

 

            n4 – rozwój chmur poniżej stacji (WMO 2864)

 

                0 – bez zmian

                1 – zachmurzenie malejące, chmury unoszą się

                2 – zachmurzenie malejące, wysokość chmur bez zmian

                3 – zachmurzenie bez zmian, chmury unoszą się

                4 – zachmurzenie maleje, chmury opadają

                5 – zachmurzenie wzrasta, chmury unoszą się

                6 – zachmurzenie bez zmian, chmury opadają

                7 – zachmurzenie wzrasta, wysokość chmur bez zmian

                8 – zachmurzenie wzrasta, chmury opadają

                9 – mgła z przerwami na stacji

 

958EhDa – kierunek maksymalnej koncentracji zachmurzenia podawane w poprzedniej grupie 9SSss

 

            Eh – wzniesienie nad horyzontem podstawy kowadła Cb lub wierzchołka innej chmury

                   (WMO 0938)

 

                1 – bardzo nisko nad horyzontem

                3 – poniżej 30 stopni nad horyzontem

                7 – powyżej 30 stopni nad horyzontem

 

959vpDp – prędkość i kierunek, z którego przemieszczają się chmury

 

            vp – prędkość przemieszczania się obiektu/zjawiska (WMO 4448)

 0 – < 5 węzłów         < 9 km/h           < 2 m/s
 1 – 5 do 14 węzłów     10 do 25 km/h      3 do 7 m/s
 2 – 15 do 24 węzłów    26 do 44 km/h      8 do 12 m/s
 3 – 25 do 34 węzłów    45 do 62 km/h      13 do 17 m/s
 4 – 35 do 44 węzłów    63 do 81 km/h      18 do 22 m/s
 5 – 45 do 54 węzłów    82 do 100 km/h     23 do 27 m/s
 6 – 55 do 64 węzłów    101 do 118 km/h    28 do 32 m/s
 7 – 65 do 74 węzłów    119 do 137 km/h    33 do 38 m/s
 8 – 75 do 84 węzłów    138 do 155 km/h    39 do 43 m/s
 9 – > 85 węzłów        > 156 km/h         > 44 m/s

960ww – zjawisko pogody bieżącej obserwowane jednocześnie ze zjawiskiem podanym pod ww w grupie 7wwW1W2 i (lub) w uzupełnieniu do tego zjawiska

 

961w1w1 – zjawisko pogody bieżącej obserwowane jednocześnie ze zjawiskiem podanym pod ww w grupie 7wwW1W2 i (lub) w uzupełnieniu do tego zjawiska,

              lub intensyfikacja zjawiska pogody bieżącej podanego pod ww w grupie 7wwW1W2

 

            w1w1 – dodatkowe zjawiska nie ujęte w kodzie 4677 (WMO 4687)

 

                04 – popiół wulkaniczny zawieszony wysoko w powietrzu

                06 – gęste zmętnienie pyłowe, widzialność < 1 km

                07 – pył wodny na stacji

                08 – wichura pyłowa (piaskowa)

                09 – ściana pyłu lub piasku w pewnej odległości od stacji

                10 – śnieżne zmętnienie

                11 – jednolita biel (granica między chmurami a pokrywą śnieżną nie do odróżnienia)

                13 – błyskawica z chmury do ziemi

                17 – burza bez opadu

                19 – trąba lądowa w polu widzenia w ostatniej godzinie lub w czasie obserwacji

                20 – osad popiołu wulkanicznego

                21 – osad pyłu lub piasku

                22 – rosa

                23 – osad mokrego śniegu

                24 – szadź miękka

                25 – szadź twarda

                26 – szron

                27 – gołoledź   

                28 – skorupa lodowa (lód szklisty)

                30 – wichura pyłowa lub piaskowa w temperaturze < 0 st. C

                39 – zamieć wysoka, niemożliwe do określenia czy pada śnieg

                41 – mgła na morzu

                42 – mgła w dolinach

                43 – arktyczny lub antarktyczny dym na morzu

                44 – mgła z pary (nad morzem, jeziorem, rzeką)

                45 – mgła z pary (nad lądem)

                46 – mgła nad lodem lub pokrywą śnieżną

                47 – gęsta mgła, widzialność od 60 do 90 m

                48 – gęsta mgła, widzialność od 30 do 60 m

                49 – gęsta mgła, widzialność poniżej 30 m

                50 – mżawka, intensywność opadu: poniżej 0,1 mm/h

                51 – mżawka, intensywność opadu: 0,1 do 0,19 mm/h

                52 – mżawka, intensywność opadu: 0,2 do 0,39 mm/h

                53 – mżawka, intensywność opadu: 0,4 do 0,79 mm/h

                54 – mżawka, intensywność opadu: 0,8 do 1,59 mm/h

                55 – mżawka, intensywność opadu: 1,6 do 3,19 mm/h

                56 – mżawka, intensywność opadu: 3,2 do 6,39 mm/h

                57 – mżawka, intensywność opadu: powyżej 6,4 mm/h

                59 – mżawka ze śniegiem (ww = 68 lub 69)

                60 – deszcz, intensywność opadu: poniżej 1,0 mm/h

                61 – deszcz, intensywność opadu: 1,0 do 1,9 mm/h

                62 – deszcz, intensywność opadu: 2,0 do 3,9 mm/h

                63 – deszcz, intensywność opadu: 4,0 do 7,9 mm/h

                64 – deszcz, intensywność opadu: 8,0 do 15,9 mm/h

                65 – deszcz, intensywność opadu: 16,0 do 31,9 mm/h

                66 – deszcz, intensywność opadu: 32,0 do 63,9 mm/h

                67 – deszcz, intensywność opadu: powyżej 64,0 mm/h

                70 – śnieg, intensywność opadu: poniżej 1,0 cm/h

                71 – śnieg, intensywność opadu: 1,0 do 1,9 cm/h

                72 – śnieg, intensywność opadu: 2,0 do 3,9 cm/h

                73 – śnieg, intensywność opadu: 4,0 do 7,9 cm/h

                74 – śnieg, intensywność opadu: 8,0 do 15,9 cm/h

                75 – śnieg, intensywność opadu: 16,0 do 31,9 cm/h

                76 – śnieg, intensywność opadu: 32,0 do 63,9 cm/h

                77 – śnieg, intensywność opadu: powyżej 64,0 cm/h

                78 – opad śniegu lub kryształków lodu z bezchmurnego nieba

                79 – mokry śnieg zamarzający przy zetknięciu z powierzchnią

                80 – opad deszczu (ww = 87-99)

                81 – opad marznącego deszczu (ww = 80-82)

                82 – opad deszczu ze śniegiem                        }

                83 – opad śniegu                                     }

                84 – opad krupy śnieżnej lub lodowej                 }

                85 – opad krupy śnieżnej lub lodowej z deszczem      }

                86 – opad krupy śnieżnej lub lodowej                 }  ww = 26-27

                     i deszczem ze śniegiem                          }  ww = 68 lub 69

                87 – opad krupy śnieżnej lub lodowej ze śniegiem     }  ww = 87-99

                88 – opad gradu                                      }

                89 – opad gradu z deszczem                           }

                90 – opad gradu i deszczu ze śniegiem                }

                91 – opad gradu ze śniegiem                          }

                92 – przelotny opad lub burza nad morzem

                93 – przelotny opad lub burza nad górami

 

962ww – intensyfikacja zjawiska w czasie poprzedniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji, podanego pod ww = 20-29 w grupie 7wwW1W2

963w1w1 – intensyfikacja zjawiska w czasie poprzedniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji, podanego pod ww = 20-29 w grupie 7wwW1W2

964ww – intensyfikacja zjawiska w okresie W1W2 i podanego pod W1 i/lub W2 w grupie 7wwW1W2

965w1w1 – intensyfikacja zjawiska w okresie W1W2 i podanego pod W1 i/lub W2 w grupie 7wwW1W2

966ww – zjawisko wystąpiło w czasie lub okresie określonym przed odpowiednie grupy czasowe 9SpSpspsp

967w1w1 – zjawisko wystąpiło w czasie lub okresie określonym przed odpowiednie grupy czasowe 9SpSpspsp

 

9696Da – deszcz na stacji nie związany z burzą w odległą, kierunek Da

9697Da – śnieg na stacji nie związany z burzą w odległą, kierunek Da

9698Da – opad przelotny na stacji nie związane z burzą w odległą, kierunek Da

 

970EhDa – } kierunek             { ww w grupie 7wwW1W2

971EhDa – } maksymalnej          { ww w grupie 960ww

972EhDa – } koncentracji         { w1w1 w grupie 961w1w1

973EhDa – } zjawiska             { W1 w grupie 7wwW1W2

974EhDa – } podanego pod         { W2 w grupie 7wwW1W2

 

975vpDp – } prędkość i           { ww w grupie 7wwW1W2

976vpDp – } kierunek, z którego  { ww w grupie 960ww

977vpDp – } napływa              { w1w1 w grupie 961w1w1

978vpDp – } zjawisko             { W1 w grupie 7wwW1W2

979vpDp – } kodowane pod         { W2 w grupie 7wwW1W2

 

980VsVs – widzialność w kierunku morza

981VV – widzialność w kierunku NE

982VV – widzialność w kierunku E

983VV – widzialność w kierunku SE

984VV – widzialność w kierunku S

985VV – widzialność w kierunku SW

986VV – widzialność w kierunku W

987VV – widzialność w kierunku NW

988VV – widzialność w kierunku N

989VbDa – zmiana widzialności w ciągu godziny poprzedzającej obserwację i kierunek, z którego ta zmiana nastąpiła

 

            Vb – zmiana widzialności w ciągu godziny poprzedzającej obserwację (WMO 4332)

 

                0 – widzialność bez zmian (Słońce, Księżyc lub gwiazdy przeświecają przez mgłę)

                1 – widzialność bez zmian (Słońce, Księżyc lub gwiazdy nie przeświecają przez mgłę)

                2 – widzialność wzrosła (Słońce, Księżyc lub gwiazdy przeświecają przez mgłę)

                3 – widzialność wzrosła (Słońce, Księżyc lub gwiazdy nie przeświecają przez mgłę)

                4 – widzialność spadła (Słońce, Księżyc lub gwiazdy przeświecają przez mgłę)

                5 – widzialność spadła (Słońce, Księżyc lub gwiazdy nie przeświecają przez mgłę)

                6 – napływ mgły z kierunku podanego pod Da

                7 – mgła się uniosła nie rozrywając się

                8 – mgła porozrywała się

                9 – przemieszczanie się ławic z mgły

 

990Zoio – zjawiska optyczne

 

            Zo – zjawiska optyczne (WMO 5161)

 

                0 – widmo Brockenu

                1 – tęcza

                2 – halo słoneczne lub księżycowe

                3 – słońca poboczne lub przeciwsłońce

                4 – słupy słoneczne

                5 – wieniec

                6 – zorza (poświata widziana w kierunku słońca przed jego wschodem i po zachodzie)

                7 – zorza na górach

                8 – miraż

                9 – światło zodiakalne

 

991ADa – miraż

 

            A – miraż (WMO 0101)

 

                0 – bez określenia

                1 – uniesiony obraz odległego obiektu

                2 – wyraźnie uniesiony obraz odległego obiektu

                3 – odwrócony obraz odległego obiektu

                4 – złożone, zwielokrotnione obrazy odległego obiektu (obrazy nieodwrócone)

                5 – złożone, zwielokrotnione obrazy odległego obiektu (niektóre obrazy odwrócone)

                6 – wyraźne zniekształcenie słońca lub księżyca

                7 – słońce widoczne, choć astronomicznie znajduje się poniżej horyzontu

                8 – księżyc widoczny, choć astronomicznie znajduje się poniżej horyzontu

 

99190 – ognie Świętego Elma

992Nttw – smugi kondensacyjne

 

            Nt – smugi kondensacyjne (WMO 2752)

 

                5 – nie utrzymujące się smugi kondensacyjne

                6 – smugi kondensacyjne utrzymujące się, pokrywają mniej niż 1/8 nieba

                7 – smugi kondensacyjne utrzymujące się, pokrywają mniej niż 2/8 nieba

                8 – smugi kondensacyjne utrzymujące się, pokrywają mniej niż 3/8 nieba

                9 – smugi kondensacyjne utrzymujące się, pokrywają więcej niż 3/8 nieba

 

993CsDa – chmury specjalne

 

            Cs – chmury specjalne (WMO 0521)

 

                1 – obłoki iryzujące

                2 – nocne obłoki świecące

                3 – chmury pochodzące z wodospadów

                4 – chmury pochodzące z pożarów

                5 – chmury pochodzące z wybuchów wulkanów

 

994A3Da – ciemność w ciągu dnia

 

            A3 – ciemność w ciągu dnia (WMO 0163)

 

                0 – dzień ciemny

                1 – dzień bardzo ciemny

                2 – zupełnie ciemno

 

995nn – najniższa wartość ciśnienia atmosferycznego zredukowana do poziomu morza w czasie okresu odniesienia W1W2, chyba, że inny okres jest kodowany w grupach 9SpSpspsp (w dziesiętnych częściach hPa)

996TvTv – nagły wzrost temperatury powietrza (w stopniach Celsjusza)

997TvTv – nagły spadek temperatury powietrza (w stopniach Celsjusza)

998UvUv – nagły wzrost wilgotności względnej powietrza (w procentach)

999UvUv – nagły spadek wilgotności względnej powietrza (w procentach)


ROZDZIAŁ 4

444 – oznaczenie rozdziału

 

N’C’H’H’Ct – wielkość, rodzaj, wysokość górnej powierzchni oraz charakter wierzchołków chmur poniżej stacji

 

        N’ – wielkość zachmurzenia (WMO 2700)

        C’ – rodzaj chmur (WMO 0500)

        H’H’ – wysokość górnej powierzchni chmur w setkach metrów (dla wysokości 9900 m i więcej koduje się 99)

 

        Ct – charakter wierzchołków chmur (WMO 0552)

 

            0 – pojedyncze chmury lub fragmenty chmur

            1 – ciągła warstwa chmur, wierzchołki płaskie

            2 – chmury poprzerywane – małe przerwy, wierzchołki płaskie

            3 – chmury poprzerywane – duże przerwy, wierzchołki płaskie

            4 – ciągła warstwa chmur, wierzchołki pofalowane

            5 – chmury poprzerywane – małe przerwy, wierzchołki pofalowane

            6 – chmury poprzerywane – duże przerwy, wierzchołki pofalowane

            7 – ciągłe lub prawie ciągłe fale z piętrzącymi się chmurami powyżej górnej powierzchni warstwy

            8 – grupy fal z piętrzącymi się chmurami powyżej górnej powierzchni warstwy

            9 – dwie lub więcej warstw chmur na różnych poziomach

 


ROZDZIAŁ 5    (POLSKA)

555 – wskaźnik liczbowy

 

Grupy w tym rozdziale przeznaczone są do użytku krajowego:

 

57AAA

 

    57 – wskaźnik liczbowy

    AAA – niedosyt wilgotności powietrza podawany z dokładnością do 0,1 hPa. Grupę tę, zawierającą wyniki pomiarów z terminów głównych, koduje się w

          depeszach o godz. 01, 07, 13 i 19 UTC.

 

6sTsTsTs

 

    6 – wskaźnik liczbowy

    s – znak temperatury – sposób szyfrowania jak w grupie 1sTTT

    TsTsTs – Średnia temperatura dobowa z dnia bieżącego

    Grupę tą szyfruje się o godz. 22 UTC i przekazuje się w niej średnią temperaturę dobową z dnia bieżącego z dokładnością do dziesiątych części

    stopnia Celsjusza (sposób szyfrowania jak TTT w grupie 1sTTT). Jeżeli suma temperatur z ośmiu terminów przy obliczaniu temperatury średniej dobowej

    jest ujemna, a średnia wartość wynosi 0,0 – to w grupie 6sTsTsTs pod s koduje się liczbę klucza 1.

 

7zzzz

 

    7 – wskaźnik liczbowy

    zzzz – zapas wody w śniegu

    Grupa ta zawiera wyniki pomiarów z godz. 06 UTC i wtedy przekazywana jest w depeszy synoptycznej o godz. 07 UTC w ciągu całego okresu występowania

    pokrywy śnieżnej > 5 cm oraz wyniki pomiarów z godz. 18 UTC i przekazywana jest o godz. 19 UTC w następujących przypadkach:

    – jeśli na gruncie pojawi się pokrywa śnieżna większa lub równa 5 cm

    – jeśli na gruncie pokrytym śniegiem przybędzie 5 cm lub więcej śniegu świeżospadłego

    – jeśli na gruncie przybędzie mniej niż 5 cm śniegu świeżospadłego, ale temperatura max. w ciągu dnia była większa lub równa 0 st. C

    – jeśli w ciągu dnia wystąpiła zamieć śnieżna

 

8E1E1e2e3

 

    Grupę tę koduje się tylko w dniach występowania pokrywy śnieżnej. Zawiera wyniki pomiarów z godziny 06 UTC, a przekazywana jest w depeszy

    synoptycznej o godz. 07 UTC. Grupa przekazywana jest również o godzinie 19 UTC (zawiera wtedy wyniki pomiarów z godziny 18 UTC) w przypadkach

    analogicznych do grupy 7zzzz.

   

    8 – wskaźnik liczbowy

 

    E1E1 – grubość świeżo spadłego śniegu lub narośniętej szadzi w cm (za ostatnią dobę)

 

        00 – brak

        01 – 1 lub mniej, lecz nie mniej niż 0,5 cm

        02 – 2 cm

        ..

        99 – 99 cm

        // – pomiar niemożliwy lub niedokładny

 

    e2 – gatunek śniegu

1 – śnieg puszysty, świeży

2 – śnieg krupiasty, sypki – powstały z opadu krupy, drobnych ziaren śniegu, gradu itp.

3 – śnieg zsiadły lub przewiany (suchy)

4 – śnieg zbity, suchy (deska śnieżna, gips) – często tylko miejscami

5 – śnieg mokry (lepki)

6 – śnieg o powierzchni zlodowaciałej, łamliwej (szreń)

7 – śnieg o powierzchni zlodowaciałej, niełamliwej (lodoszreń)

8 – pokrywa śnieżna ziarnista (duże, twarde kryształy powstałe na skutek rekrystalizacji)

9 – warstwa szadzi o grubości ponad 2 cm na śniegu lub gruncie

    e3 – ukształtowanie pokrywy śnieżnej

1 – powierzchnia gładka (nie zachodzi przypadek e3 = 2 lub 3)

2 – powierzchnia gładka – warstwa suchego śniegu na szreni lub lodoszreni nie grubsza niż 2 cm)

3 – powierzchnia gładka lub sfalowana – pokrywa śnieżna pod względem gatunku niejednorodna

4 – powierzchnia lekko sfalowana lub pomarszczona (nie zachodzi przypadek e3 = 5, 6 lub 7)

5 – powierzchnia lekko sfalowana lub pomarszczona – warstwa suchego śniegu na szreni lub lodoszreni nie grubsza niż 2 cm)

6 – powierzchnia lekko sfalowana lub pomarszczona – ostre twarde formy śnieżne wystające ponad powierzchnię

7 – powierzchnia lekko sfalowana lub pomarszczona – wystające kamienie lub korzenie

8 – powierzchnia nieregularna z zaspami – występuje tylko jeden gatunek śniegu

9 – powierzchnia nieregularna z zaspami – między zaspami płytko leżące lub wystające kamienie, korzenie lub ostre formy lodowe – mogą występować różne gatunki śniegu

 

Pozostałe grupy z rozdziału 5 koduje się o godzinie 20 UTC:

 

0sTgsTgsTgs

 

    0 – wskaźnik liczbowy

    s – znak temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

    TgsTgsTgs – średnia temperatura gruntu na głęb. 5 cm wyliczona z terminów 00, 06, 12 i 18 UTC

 

1sTgxTgxTgx

 

    1 – wskaźnik liczbowy   

    s – znak temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

    TgxTgxTgx – najwyższa wartość temperatury gruntu na głębokości 5 cm

 

2sTgnTgnTgn

    2 – wskaźnik liczbowy

    s – znak temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

    TgnTgnTgn – najniższa wartość temperatury gruntu na głębokości 5 cm

 

3sTpTpTp

    3 – wskaźnik liczbowy

    s – znak temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

    TpTpTp – absolutne minimum temperatury na wysokości 5 cm nad pow. gruntu lub pokrywa śnieżną

 

4EtEtE’tE’t

    4 – wskaźnik liczbowy

    EtEt – głębokość najniżej położonej izotermy 0 w gruncie

    E’tE’t – głębokość izotermy 0 położonej najbliżej powierzchni gruntu

    Liczby klucza dla EtEt i E’tE’t:

 

        01 – powierzchnia gruntu zamarznięta, termometry gruntowe na wszystkich głębokościach pokazują temperaturę dodatnią

        04 – powierzchnia gruntu rozmarznięta, termometr gruntowy na głębokości 5 cm pokazuje temperaturę ujemną (najbliższa powierzchni izoterma 0

             znajduje się na głęb. 1-4 cm)

        05 – izoterma 0 występuje na głębokości 5 cm (termometr gruntowy na głębokości 5 cm wskazuje 0 st.C)

        06 – izoterma 0 występuje na głębokości 6 cm

        99 – izoterma 0 występuje na głębokości 99 cm

        00 – izoterma 0 występuje na głębokości 100 cm

        0/ – izoterma 0 występuje na głębokości poniżej 100 cm

        /0 – grunt zamarznięty, głębokości położenia izotermy 0 nie wyznaczono

        // – koduje się pod E’tE’t, gdy powierzchnia gruntu jest zamarznięta

 

55AsAsAs

 

    55 – wskaźnik liczbowy

    AsAsAs – średni niedosyt wilgotności powietrza wyliczony z terminów 00, 06, 12 i 18 UTC z dokładnością do 0,1 hPa

 

6fsfsUU

 

    6 – wskaźnik liczbowy

    fsfs – średnia prędkość wiatru wyliczona z terminów 00, 06, 12 i 18 UTC z dokładnością do 1 m/s

    UU – wilgotność względna powietrza w procentach z godz. 12 UTC (gdy wynosi ona 100% koduje się 00)

 

Grupy 55AsAsAs i 6fsfsUU podają codziennie w okresie od 1 IV do 31 X wytypowane stacje.

 

7sTxaTxaTxa

 

    7 – wskaźnik liczbowy

    s – znak temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

    TxaTxaTxa – absolutne maksimum temperatury powietrza

 

    Grupę tę koduje się jedynie w przypadku, gdy najwyższa temperatura powietrza wystąpiła między 18 UTC dnia poprzedniego, a godz. 06 UTC dnia

    bieżącego, tzn., że w danym dniu odczyt termometru maksymalnego z godziny 06 UTC jest większy niż z godziny 18 UTC.

 


ROZDZIAŁ 5    (BUŁGARIA)

 

5UURR

 

    5 – wskaźnik grupy

    UU – wilgotność względna w procentach (00 = 100%)

    RR – suma opadów za 3 godziny w mm

 

6XsXdXpXn

 

    6 – wskaźnik grupy

    Xs – początek odpadu w odniesieniu do ostatniego terminu synoptycznego

    Xd – suma czasów trwania opadów podczas ostatniego okresu synoptycznego w minutach

    Xp – czas trwania przerw w opadach podczas ostatniego okresu synoptycznego w minutach

    Xn – początek najdłuższej przerwy w opadach podczas ostatniego okresu synoptycznego w minutach

 

            / – opad niemierzalny

            0 – od 5 do 15 minut

            1 – od 16 do 35 minut

            2 – od 36 do 55 minut

            3 – od 56 do 75 minut

            4 – od 76 do 95 minut

            5 – od 96 do 115 minut

            6 – od 116 do 135 minut

            7 – od 136 do 155 minut

            8 – od 156 do 175 minut

            9 – opad bez przerw lub czas trwania opadu dłuższy niż 175 minut

 

7GGpHpH

 

    7 – oznaczenie grupy

    GG – godzina UTC

    pHpH – pH (kwasowość) opadów

 


ROZDZIAŁ 5    (CZECHY)

1dsdsfsfs

 

    dsds – kierunek wiatru

   fsfs – prędkość wiatru

 

2fsmfsmfsxfsx

 

    fsmfsm – maksymalna prędkość wiatru za ostatnie 10 minut

   fsxfsx – maksymalna prędkość wiatru za okres określony przez W1W2

 

3UU//

 

    UU – wilgotność względna

 

5snT5T5T5

 

    T5T5T5 – temperatura gruntu na głębokości 5 cm

 

6snT10T10T10

 

    T10T10T10 – temperatura gruntu na głębokości 10 cm

 

7snT20T20T20

 

    T20T20T20 – temperatura gruntu na głębokości 20 cm

 

8snT50T50T50

 

    T50T50T50 – temperatura gruntu na głębokości 50 cm

 

9snT100T100T100

 

    T100T100T100 – temperatura gruntu na głębokości 100 cm


ROZDZIAŁ 5    (FINLANDIA)

6snT*T*T*

 

        sn – znak temperatury (0 – dodatnia, 1 – ujemna)

        T*T*T* – temperatura wskazywana przez termometr zwilżony w dziesiątych częściach stopnia

 

7UUTgtRt

 

        UU – wilgotność względna w % (00 = 100%)

        Tgt – minimalna temperatura przy gruncie, dziesiąte części stopnia

        Rt – opad, dziesiąte części milimetra

 

8hahahaha

 

        hahahaha – wysokość podstawy chmur w metrach

 

0Stxfxfx

 

    S – stan morza

 

    tx – czas wystąpienia największej prędkości wiatru

 

    fxfx – największa prędkość wiatru

 


ROZDZIAŁ 5    (GRECJA)

10000

 

    3sTTT – najwyższa temperatura za ostatnie 12 godzin (grupa kodowana o godz. 06 UTC)

    4sTTT – najniższa temperatura za ostatnie 12 godzin (grupa kodowana o godz. 18 UTC)

 

20000

 

    89HHH – minimalna wilgotność względna za ostatnią dobę w % (grupa kodowana o godz. 06 UTC)

    99HHH – maksymalna wilgotność względna za ostatnią dobę w % (grupa kodowana o godz. 06 UTC)

 

30000

 

    1sTTT, 2sTTT, 3sTTT, 4sTTT, 5sTTT, 6sTTT – temperatury gruntu na różnych głębokościach

 

40000

 

    4PPPP – ciśnienie na poziomie stacji w mmHg (np. 7685 = 768,5 mmHg)

    4???? – ???

 

50000

 

    5sTTT – temperatura termometru zwilżonego w st. C

 

60000

 

    6RRRR – suma opadu podczas okresu objętego przez W1W2 w dziesiątych częściach mm

    6TTTx

   

        TTT – czas trwania opadu (za okres 12 h dla terminów 06 i 18 UTC i za 3 h dla pozostałych)

        x – ???

 

70000

 

    77/// – pogoda bieżąca

    7//// – pogoda ubiegła

 

        C – ?

        D – mżawka

        F – mgła

        I – ?

        P – błyskawica

        R – deszcz

        T – burza

        U – ?

        V – burza bez opadu

        w – zmetnienie

        X – śnieg

        Y – zamglenie

        * – śnieg


ROZDZIAŁ 5    (HOLANDIA)

2sTnTnTn

 

    s – znak temperatury

    TnTnTn – minimalna temperatura z dokładnością do 0,1 stopnia za okres 18-06 UTC

 

4sTnTnTn

 

    s – znak temperatury

    TnTnTn – minimalna temperatura przy gruncie z dokładnością do 0,1 stopnia za okres 18-06 UTC

 

511ff

   

    ff – maksymalny poryw wiatru w ciągu ostatniej godziny

 

512ff

 

    ff – największa średnia prędkość wiatru w ciągu ostatniej godziny

 

51720 – dla ww=20 oznacza „po opadzie śniegu ziarnistego”

 

518ww – dla ww oznaczający umiarkowane lub silne natężenie zjawiska – oznacza natężenie umiarkowane

 

53QhQhQh

 

    QhQhQh – całkowite promieniowanie w J/cm2

 

5975Vm

 

    Vm – dla widzialności < 100 m oznacza widzialność w dziesiątkach metrów (0 = 0-9 m, 1 = 10-19 m itd)

 

6VrVrVrVr

 

    VrVrVrVr – widzialność na pasie startowym (M050 = mniej niż 50 m, 0050 = 50 m, 1200 = 1200 m, P3KM = ponad 3000 m)

 


ROZDZIAŁ 5    (KANADA)


3dmdmfmfm

 

    dmdm – kierunek wiatru związany z maksymalną prędkością wiatru w ciągu 24 h, podawany o 12 UTC

 

    fmfm – maksymalna prędkość wiatru (średnia lub poryw) za okres 24 h kończący się o godzinie 6 UTC i podawana w depeszy o godzinie 12 UTC

 

4fhftftfi

 

    fh – setki jednostek maksymalnej prędkości wiatru za okres 24 h

 

    ftft – czas (godzina) maksymalnej prędkości wiatru

 

    fi – index of ranges of 2-minute wind speed attained during 24 hours ending at 0600 UTC and reported in 1200 UTC message


ROZDZIAŁ 5    (ROSJA)


1snT24T24T24

 

    sn – znak temperatury

 

    T24T24T24 – średnia dobowa temperatura powietrza w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza

 

3/snTgTg

 

    sn – znak temperatury

 

    TgTg – minimalna temperatura na powierzchni gruntu

 

4E’sss

 

    E’ – stan pokrywy śnieżnej

 

    sss – wysokość pokrywy śnieżnej w cm

 

52snT2T2

 

   

    sn – znak temperatury

 

    T2T2T2 – minimalna temperatura powietrzna na wysokości 2 cm nad powierzchnią gruntu

 

6RRRtR

 

    RRR – wysokość opadu w mm

 

    tR – okres za jaki podawana jest wysokość opadu

 

7R24R24R24E

 

    R24R24R24 – opad dobowy w mm

 

    E – stan powierzchni gruntu lub pokrywy śnieżnej

 

9SPSPsPsP

 

    SPSPsPsP – dodatkowe informacje:

 

        910ff, 911ff, 912ff, 932RR, 933RR, 934RR, 935RR, 936RR, 937RR

 

KOD FM-13-X SHIP

 

BBXX D…D YYGGi 99LaLaLa QcLoLoLoLo iRiXhVV Nddff 1sTTT 2sTTT 3PPPP 4PPPP 5aPPP 6RRRtR 7wwW1W2 8NLCLCMCH

222Dsvs 0ssTwTwTw 2PwPwHwHw 3dw1dw1dw2dw2 4Pw1Pw1Hw1Hw1 5Pw2Pw2Hw2Hw2 6IsEsEsRs 8swTbTbTb ICE ciSibiDizi

 

 

BBXX  – oznaczenie rodzaju stacji (tu: stacja morska)

 

D…D – oznaczenie statku (indywidualne dla każdego statku)

 

99LaLaLa – szerokość geograficzna określająca położenie statku

 

    99 – oznaczenie grupy

 

    LaLaLa – szerokość geograficzna określająca położenie statku (w stopniach i dziesiątych częściach stopnia)

 

    np.: 46°41′ jest kodowane jako 466 (46° = 46, 41′ podzielone przez 6 = 6 i 5/6, 5/6 pomijamy)

         33°04′ jest kodowane jako 330 (33° = 33, 04′ podzielone przez 6 = 0 i 4/6, 4/6 pomijamy)

 

QcLoLoLoLo – długość geograficzna określająca położenie statku

 

    Qc – kwardant globu

   

        1 – szerokość północna, długość wschodnia           

        3 – szerokość południowa, długość wschodnia

        5 – szerokość południowa, długość zachodnia

        7 – szerokość północna, długość zachodnia

 

        LoLoLoLo – długość geograficzna określająca położenie statku (w stopniach i dziesiątych częściach stopnia)

 

222Dsvs – kierunek i prędkość przemieszczania się statku

 

    Ds – kierunek przemieszczania się (płynięcia) statku

 

        0 – statek zacumowany

        1 – NE

        2 – E

        3 – SE

        4 – S

        5 – SW

        6 – W

        7 – NW

        8 – N

        9 – nieznany

        / – nie podany

 

    vs – prędkość przemieszczania się (płynięcia) statku

 

        0 – 0 węzłów

        1 – 1 do 5 węzłów

        2 – 6 do 10 węzłów

        3 – 11 do 15 węzłów

        4 – 16 do 20 węzłów   

        5 – 21 do 25 węzłów

        6 – 26 do 30 węzłów       

        7 – 31 do 35 węzłów

        8 – 36 do 40 węzłów

        9 – powyżej 40 węzłów

        / – nie podana

 

0ssTwTwTw – temperatura powierzchni morza

 

    ss – wskaźnik temperatury

 

        0 – dodatnia, odczyt ze wskaźnika na mostku

        1 – ujemna, odczyt ze wskaźnika na mostku

        2 – dodatnia, pomiar termometrem czerpakowym

        3 – ujemna, pomiar termometrem czerpakowym

        4 – dodatnia, pomiar na wlocie wody chłodzącej

        5 – ujemna, pomiar na wlocie wody chłodzącej

        6 – dodania, żaden z w/w sposobów pomiaru

        7 – ujemna, żaden z w/w sposobów pomiaru

 

    TwTwTw – temperatura powierzchni morza w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza

 

 

1PwaPwaHwaHwa – fale morskie (wartości mierzone za pomocą przyrządów)

 

    1 – oznaczenie grupy

 

    PwaPwa – okres między poszczególnymi falami (szczytami fal) w sekundach

 

    HwaHwa – wysokość fal (w połówkach metra)

 

        00 – poniżej 1 stopy

        01 – 1 lub 2 stopy (0,5 metra)

        02 – 1 metr (3 lub 4 stopy)

        03 – 1,5 metra (5 stóp)

        04 – 2 metry (6 lub 7 stóp)

        05 – 2,5 metra (8 lub 9 stóp)

        ..

        26 – 13 metrów (42 lub 43 stopy)

        27 – 13,5 metra (44 lub 45 stóp)   

        // – nie określone

 

 

2PwPwHwHw – fale morskie (wartości określane bez pomocy przyrządów)

 

    2 – oznaczenie grupy

 

    PwPw – okres między poszczególnymi falami (szczytami fal) w sekundach

 

    HwHw – wysokość fal (w połówkach metra)

 

        00 – poniżej 1 stopy

        01 – 1 lub 2 stopy (0,5 metra)

        02 – 1 metr (3 lub 4 stopy)

        03 – 1,5 metra (5 stóp)

        04 – 2 metry (6 lub 7 stóp)

        05 – 2,5 metra (8 lub 9 stóp)

        ..

        26 – 13 metrów (42 lub 43 stopy)

        27 – 13,5 metra (44 lub 45 stóp)   

        // – nie określone

 

3dw1dw1dw2dw2 – falowanie wiatrowe (rozkołysu)

 

    3 – oznaczenie grupy

 

    dw1dw1 – kierunek, z którego nadciągają fale pierwotne

 

            01 – od 5 do 15 stopni

            02 – do 15 do 25 stopni

            ..

            36 – od 355 do 5 stopni

            99 – zmienny lub z wielu kierunków

            // – brak danych

 

    dw2dw2 – kierunek, z którego nadciągają fale wtórne (kodowanie – jw.)

 

4Pw1Pw1Hw1Hw1 – okres pomiędzy poszczególnymi falami pierwotnymi w sekundach oraz wysokość tych fal w połówkach metra (jw.)

 

5Pw2Pw2Hw2Hw2 – okres pomiędzy poszczególnymi falami wtórnymi w sekundach oraz wysokość tych fal w połówkach metra (jw.)

 

6IsEsEsRs – oblodzenie statku

 

    6 – oznaczenie grupy

 

    Is – przyczyna oblodzenia statku

 

        1 – pył wodny

        2 – mgła

        3 – pył wodny i mgła

        4 – deszcz

        5 – pył wodny i deszcz    

       

        EsEs – grubość warstwy lodu w centymetrach

 

    Rs – postęp oblodzenia statku

 

        0 – oblodzenie nie postępuje

        1 – oblodzenie postępuje wolno

        2 – oblodzenie postępuje szybko

        3 – oblodzenie ustępuje/lód topi się wolno

        4 – oblodzenie ustępuje/lód topi się szybko

    

8swTbTbTb

 

    8 – oznaczenie grupy

    sw – wskaźnik temperatury punktu rosy

 

        0 – dodatnia lub 0, zmierzona

        1 – ujemna, zmierzona

        2 – termometr oblodzony, zmierzona

        5 – dodatnia lub 0, obliczona

        6 – ujemna, obliczona

        7 – termometr oblodzony, obliczona

 

    TbTbTb – temperatura punktu rosy w dziesiątych częściach stopnia Celsjusza

ICE – lód na powierzchni wody

 

    ci – ilość i koncentracja lodu

    Si – stan i rozwój lodu

    bi – lód pochodzenia lądowego

    Di – położenie (kierunek) głównych krawędzi lodu

    zi – obecny stan morza i jego rozwój w ciągu ostatnich 3 godzin

źródło:

  1. „Klucze FM 12-X Ext. SYNOP  do szyfrowania wyników przyziemnych obserwacji meteorologicznych dla celów synoptycznych oraz klucze STORM-AVIO” – IMGW, Warszawa 1996
  2. WMO – No. 306 – Manual On Codes, Edition 1995
  3. National Weather Service – Observing Handbook No.1
Print Friendly, PDF & Email