POLTEMP 1.0H6 DAILY  
Liczba lat: 71  Pierwszy rok: 1950  Ostatni rok: 2020  

Dostępne parametry:
year [?year=1979]: rok między 1950 a 2020
aggregation [?aggregation=1, aggregation=7: Agregacja danych (1: bez agregacji; 2,3,...,31: średnia ruchoma za n dni]
reffy, refly [?reffy=1961&refly=1990]: zmiana okresu referencyjnego
Przykład: Dziesięciodniowa temperatura powietrza w Polsce w 2010 względem normy z lat 1951-1980