00 - rozwój chmur nieznany
01 - chmury zanikają lub stają się cieńsze
02 - stan nieba nie zmienia się
03 - chmury w stadium tworzenia się lub rozwoju
04 - widzialność zmniejszona przez dym (z pożarów lasów, stepów, dymy pochodzenia fabrycznego lub pyły wulkaniczne)
05 - zmętnienie (zmniejszenie widzialności spowodowane głównie przez litometeory)
06 - pył w powietrzu (nie wzniesiony przez wiatr w czasie obserwacji)
07 - pył lub piasek w powietrzu wznoszony przez wiatr
08 - silnie rozwinięte wiry pyłowe lub piaskowe na stacji lub w pobliżu, w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny, lecz nie wichura pyłowa lub piaskowa
09 - wichura pyłowa lub piaskowa w zasięgu widzenia w czasie obserwacji lub na stacji w ciągu ostatniej godziny
10 - zamglenie
11 - cienka warstwa mgły lub mgły lodowej, w płatach
12 - cienka warstwa mgły lub mgły lodowej, ciągła
13 - widoczna błyskawica, nie słychać grzmotu
14 - opad w polu widzenia nie sięgający gruntu
15 - opad w polu widzenia sięgający gruntu, ponad 5 km od stacji
16 - opad w polu widzenia sięgający gruntu, w pobliżu stacji lecz nie na stacji
17 - burza bez opadu w czasie obserwacji
18 - nawałnica na stacji lub w polu widzenia w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny
19 - trąba lądowa lub wodna na stacji lub w polu widzenia w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny
20 - mżawka (nie marznąca) lub śnieg ziarnisty
21 - deszcz (nie marznący)
22 - śnieg
23 - deszcz ze śniegiem lub ziarna lodowe
24 - mżawka marznąca lub deszcz marznący
25 - przelotny deszcz
26 - przelotny śnieg lub przelotny deszcz ze śniegiem
27 - przelotny grad lub deszcz z gradem lub krupy śnieżne lub krupy lodowe
28 - mgła lub mgła lodowa
29 - burza bez opadu lub z opadem
30 - słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, słabnąca w ciągu ostatniej godziny
31 - słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
32 - słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, zaczynająca się lub wzmagająca w ciągu ostatniej godziny
33 - silna wichura pyłowa lub piaskowa, słabnąca w ciągu ostatniej godziny
34 - silna wichura pyłowa lub piaskowa, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
35 - silna wichura pyłowa lub piaskowa, zaczynająca się lub wzmagająca w ciągu ostatniej godziny
36 - słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna niska
37 - silna zamieć śnieżna niska
38 - słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna wysoka
39 - silna zamieć śnieżna wysoka
40 - mgła (mgła lodowa) w pewnej odległości od stacji w czasie obserwacji, sięgająca powyżej poziomu oczu, w ciągu ostatniej godziny mgły na stacji nie było
41 - mgła (mgła lodowa) w płatach
42 - mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, staje się rzadsza
43 - mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, staje się rzadsza
44 - mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
45 - mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
46 - mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, gęstnieje
47 - mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, gęstnieje
48 - mgła osadzająca szadź, niebo widoczne
49 - mgła osadzająca szadź, niebo niewidoczne
50 - słaba, niemarznąca mżawka z przerwami
51 - słaba, niemarznąca, ciągła mżawka
52 - umiarkowana, niemarznąca mżawka z przerwami
53 - umiarkowana, niemarznąca, ciągła mżawka
54 - intensywna, niemarznąca mżawka z przerwami
55 - intensywna, niemarznąca, ciągła mżawka
56 - słaba marznąca mżawka
57 - umiarkowana lub silna marznąca mżawka
58 - słaba mżawka z deszczem
59 - umiarkowana lub silna mżawka z deszczem
60 - niemarznący, słaby deszcz z przerwami
61 - niemarznący, słaby, ciągły
62 - niemarznący, umiarkowany deszcz z przerwami
63 - niemarznący, umiarkowany, ciągły deszcz
64 - niemarznący, silny deszcz z przerwami
65 - niemarznący, silny, ciągły deszcz
66 - słaby marznący deszcz
67 - umiarkowany lub silny marznący deszcz
68 - słaby deszcz ze śniegiem
69 - umiarkowany lub silny deszcz ze śniegiem
70 - słaby śnieg z przerwami
71 - słaby, ciągły śnieg
72 - umiarkowany śnieg z przerwami
73 - umiarkowany, ciągły śnieg
74 - silny śnieg z przerwami
75 - silny, ciągły śnieg
76 - pył diamentowy
77 - śnieg ziarnisty
78 - oddzielne gwiazdki śniegu
79 - ziarna lodowe
80 - słaby przelotny deszcz
81 - umiarkowany lub silny przelotny deszcz
82 - gwałtowny przelotny deszcz
83 - słaby przelotny deszcz ze śniegiem
84 - umiarkowany lub silny przelotny deszcz ze śniegiem
85 - słaby przelotny śnieg
86 - umiarkowany lub silny przelotny śnieg
87 - słabe przelotne krupy lodowe lub śnieżne
88 - umiarkowane lub silne, przelotne krupy lodowe lub śnieżne
89 - słaby przelotny grad
90 - umiarkowany lub silny przelotny grad
91 - burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji lekki deszcz
92 - burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji umiarkowany lub silny deszcz
93 - burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji lekki śnieg lub deszcz ze śniegiem
94 - burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji umiarkowany lub silny śnieg lub deszcz ze śniegiem
95 - słaba lub umiarkowana burza w czasie obserwacji
96 - słaba lub umiarkowana burza z gradem w czasie obserwacji
97 - silna burza
98 - silna burza z wichurą pyłową lub piaskową
99 - silna burza z gradem