APCP    APCP1    APCP3    CL    CM    CH    T2M    MSLP    PTYPE (WW)    T850    VMAX    WIND10   

TABELE     Powrót     Lista kodów zjawisk (dla PTYPE)

+00h +01h +02h +03h +04h +05h +06h +07h +08h +09h +10h +11h +12h +13h +14h +15h +16h +17h +18h +19h +20h +21h +22h +23h +24h +25h +26h +27h +28h +29h +30h +31h +32h +33h +34h +35h +36h +37h +38h +39h +40h +41h +42h +43h +44h +45h +46h +47h +48h +49h +50h +51h +52h +53h +54h +55h +56h +57h +58h +59h +60h +61h +62h +63h +64h +65h +66h +67h +68h +69h +70h +71h +72h +73h +74h +75h +76h +77h +78h      <<      >>
Parametr APCP1 - mapka