Globalne ocieplenie

Terminem „Globalne ocieplenie” określamy obserwowany od ponad 100 lat wzrost średniej temperatury globalnej związany z wzmocnieniem efektu cieplarnianego. W chwili obecnej istnieje konsensus naukowy co do tego, że wzmocnienie to ma przyczyny antropogeniczne i jest wywołany głównie poprzez emisje gazów cieplarnianych. Więcej informacji na temat dowodów na to, że Globalne Ocieplenie ma przyczyny antropogeniczne można znaleźć w serwisie „Nauka o Klimacie”.

W sekcji „Globalne ocieplenie” znaleźć można aktualne wyniki pomiarów temperatury globalnej, a także stężenia gazów cieplarnianych.

Print Friendly, PDF & Email