Dane pomiarowe – FAQ

1. Dlaczego w tabelach nie ma pogody opisanej za pomocą chmur i słoneczek?

Taka prezentacja zjawisk jest atrakcyjna dla użytkowników, jednak nie może być użyta do odzwierciedlenia wszystkich zjawisk zawartych w kodzie SYNOP. Po najechaniu myszką na ikonę zjawiska pojawi się jego opis, dodatkowo poniżej tego FAQ znajdziecie tabelę z wszystkimi zjawiskami.

2. Dane są błędne!

Dane prezentowane w tych tabelach przeszły tylko rutynową kontrolę jakości dotyczącą temperatury. Niestety w depeszach SYNOP błędy są częste i nie wszystkie te błędy da się wyłapać. Jeśli znajdziesz jakiś ewidentny błąd, zgłoś go nam poprzez formularz na zakładce Kontakt, a postaramy się go poprawić lub usunąć.

3. Brakuje mojego miasta!

Możemy niestety zaprezentować tylko te dane, które są wysyłane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w ramach wymiany międzynarodowej. Jeśli IMGW nie ma stacji w Twoim mieście – danych niestety nie będzie.

4. Co z danymi przed 2000-01-01?

Dane te są w przygotowaniu, nie będą jednak tak obszerne jak „dane pomiarowe”.

5. Jak stworzyć zakładkę z zawsze aktualnymi danymi dla mojego miasta?

Przejdź na stronę https://meteomodel.pl/aktualne-dane-pomiarowe/ i kliknij w tabeli nazwę swojego miasta. Strona, która się pojawi będzie miała w adresie przekazane informacje takie jak data, rodzaj danych, numer stacji. Zapamiętaj numer stacji (wmoid) i zredukuj link do postaci: https://meteomodel.pl/aktualne-dane-pomiarowe/?rodzaj=st&wmoid=12375&ord=desc, zamieniając numer 12375 (należący do Warszawy) na numer stacji w Twoim mieście.

6. Czy mogę wygenerować mapę synoptyczną dla dowolnego terminu?

Tak. W tym celu należy wyświetlić dane dla pojedynczego terminu dla całej Polski, wybrać interesującą nas datę oraz godzinę, a następnie wcisnąć ikonę znajdującą się tuż nad tabelą. Mapa generuje się kilka sekund.

7. Czy mogę pobrać dane do pliku CSV?

W chwili obecnej możliwe jest pobranie pliku CSV z danymi służącymi do wygenerowania mapy synoptycznej (patrz pkt 6). W tym celu należy kliknąć ikonę znajdującą tuż nad tabelą. Wartości w pliku CSV używają przecinka jako separatora dziesiętnego i są rozdzielone średnikiem.

 


Dodatek 1a: Symbole stopnia zachmurzenia nieba:

SymbolKodOpis
0Niebo bezchmurne
1Chmury pokrywają 1/8 nieba
2Chmury pokrywają 2/8 nieba
3Chmury pokrywają 3/8 nieba
4Chmury pokrywają 4/8 nieba
5Chmury pokrywają 5/8 nieba
6Chmury pokrywają 6/8 nieba
7Chmury pokrywają 7/8 nieba
8Chmury pokrywają 8/8 nieba (zachmurzenie całkowite)
9Niebo niewidoczne


 

Dodatek 1b: Symbole rodzaju chmur piętra wysokiego:

SymbolKodOpis
1Cirrus fibratus lub Cirrus uncinus (nie zaciągający nieba)
2Cirrus spissatus w ławicach lub w postaci poplątanych wiązek, albo Cirrus castellanus lub floccus
3Cirrus spissatus cumulonimbogenitus
4Cirrus uncinus lub Cirrus fibratus lub obie te chmury razem (stopniowo zaciągający niebo)
5Cirrus (w pasmach) i Cirrostratus lub sam Cirrostratus stopniowo zaciągający niebo, ale nie wyżej niż 45° nad horyzontem
6Cirrus (w pasmach) i Cirrostratus lub sam Cirrostratus stopniowo zaciągający niebo, powyżej niż 45° nad horyzontem, lecz nie pokrywa całkowicie nieba
7Cirrostratus pokrywający całkowicie niebo
8Cirrostratus nie zaciągający i nie pokrywający nieba
9Cirrocumulus sam lub przeważający wśród chmur wysokich


 

Dodatek 1c: Symbole rodzaju chmur piętra średniego:

SymbolKodOpis
1Altostratus translucidus
2Altostratus opacus lub Nimbostratus
3Altocumulus translucidus na jednym poziomie
4Ławice Altocumulus translucidus, często soczewkowate, ciągle zmieniające się i występujące na jednym lub kilku poziomach
5Altocumulus translucidus w pasmach, albo jedna lub więcej warstw Altocumulus translucidus lub opacus, stopniowo zaciągająca niebo; te chmury Ac na ogół w całości grubieją
6Altocumulus cumulogenitus (lub cumulonimbogenitus)
7Altocumulus translucidus lub opacus w dwóch lub więcej warstwach, lub Altocumulus opacus w pojedynczej warstwie, nie zaciągający nieba lub Altocumulus z Altostratus lub Nimbostratus
8Altocumulus castellanus lub floccus
9Altocumulus na niebie o wyglądzie chaotycznym, na ogół na kilku poziomach

 

Dodatek 1c: Symbole rodzaju chmur piętra niskiego:

SymbolKodOpis
1Cumulus humilis lub Cumulus fractus (ale nie złej pogody) lub obie chmury razem
2Cumulus mediocris lub congestus występujący sam lub z Cu hum lub Cu fra bądź też ze Stratocumulus; wszystkie chmury na tym samym poziomie
3Cumulonimbus calvus (sam lub z Cu, Sc lub St)
4Stratocumulus cumulogenitus
5Stratocumulus (lecz nie cumulogenitus)
6Stratus nebulosus lub Stratus fractus (lecz nie złej pogody) lub obie chmury razem
7Stratus fractus lub Cumulus fractus (złej pogody) lub obie chmury razem (pannus), zwykle pod Altostratus lub Nimbostratus
8Cumulus i Stratocumulus (lecz nie Stratocumulus cumulogenitus) o podstawach na różnych poziomach
9Cumulonimbus capillatus (często z kowadłem) występujący sam lub z Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus lub pannus

Dodatek 1e: Symbole i kody pogody bieżącej w depeszy SYNOP (7WWw1w2):

SymbolKodOpis
00Rozwój chmur nieznany
01Chmury zanikają lub stają się cieńsze
02Stan nieba nie zmienia się
03Chmury w stadium tworzenia się lub rozwoju
04Widzialność zmniejszona przez dym (z pożarów lasów, stepów, dymy pochodzenia fabrycznego lub pyły wulkaniczne)
05Zmętnienie (zmniejszenie widzialności spowodowane głównie przez litometeory)
06Pył w powietrzu (nie wzniesiony przez wiatr w czasie obserwacji)
07Pył lub piasek w powietrzu wznoszony przez wiatr
08Silnie rozwinięte wiry pyłowe lub piaskowe na stacji lub w pobliżu, w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny, lecz nie wichura pyłowa lub piaskowa
09Wichura pyłowa lub piaskowa w zasięgu widzenia w czasie obserwacji lub na stacji w ciągu ostatniej godziny
10Zamglenie
11Cienka warstwa mgły lub mgły lodowej, w płatach
12Cienka warstwa mgły lub mgły lodowej, ciągła
13Widoczna błyskawica, nie słychać grzmotu
14Opad w polu widzenia nie sięgający gruntu
15Opad w polu widzenia sięgający gruntu, ponad 5 km od stacji
16Opad w polu widzenia sięgający gruntu, w pobliżu stacji lecz nie na stacji
17Burza bez opadu w czasie obserwacji
18Nawałnica na stacji lub w polu widzenia w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny
19Trąba lądowa lub wodna na stacji lub w polu widzenia w czasie obserwacji lub w ciągu ostatniej godziny
20Mżawka (nie marznąca) lub śnieg ziarnisty w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
21Deszcz (nie marznący) w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
22Śnieg w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
23Deszcz ze śniegiem lub ziarna lodowe w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
24Mżawka marznąca lub deszcz marznący w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
25Przelotny deszcz w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
26Przelotny śnieg lub przelotny deszcz ze śniegiem w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
27Przelotny grad lub deszcz z gradem lub krupy śnieżne lub krupy lodowe w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
28Mgła lub mgła lodowa w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
29Burza bez opadu lub z opadem w ciągu ostatniej godziny, lecz nie w czasie obserwacji
30Słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, słabnąca w ciągu ostatniej godziny
31Słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
32Słaba lub umiarkowana wichura pyłowa lub piaskowa, zaczynająca się lub wzmagająca w ciągu ostatniej godziny
33Silna wichura pyłowa lub piaskowa, słabnąca w ciągu ostatniej godziny
34Silna wichura pyłowa lub piaskowa, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
35Silna wichura pyłowa lub piaskowa, zaczynająca się lub wzmagająca w ciągu ostatniej godziny
36Słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna niska
37Silna zamieć śnieżna niska
38Słaba lub umiarkowana zamieć śnieżna wysoka
39Silna zamieć śnieżna wysoka
40Mgła (mgła lodowa) w pewnej odległości od stacji w czasie obserwacji, sięgająca powyżej poziomu oczu, w ciągu ostatniej godziny mgły na stacji nie było
41Mgła (mgła lodowa) w płatach
42Mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, staje się rzadsza
43Mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, staje się rzadsza
44Mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
45Mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, bez zmian w ciągu ostatniej godziny
46Mgła (mgła lodowa), niebo widoczne, gęstnieje
47Mgła (mgła lodowa), niebo niewidoczne, gęstnieje
48Mgła osadzająca szadź, niebo widoczne
49Mgła osadzająca szadź, niebo niewidoczne
50Słaba, niemarznąca mżawka z przerwami
51Słaba, niemarznąca, ciągła mżawka
52Umiarkowana, niemarznąca mżawka z przerwami
53Umiarkowana, niemarznąca, ciągła mżawka
54Intensywna, niemarznąca mżawka z przerwami
55Intensywna, niemarznąca, ciągła mżawka
56Słaba marznąca mżawka
57Umiarkowana lub silna marznąca mżawka
58Słaba mżawka z deszczem
59Umiarkowana lub silna mżawka z deszczem
60Niemarznący, słaby deszcz z przerwami
61Niemarznący, słaby ciągły deszcz
62Niemarznący, słaby ciągły deszcz
63Niemarznący, umiarkowany, ciągły deszcz
64Niemarznący, silny deszcz z przerwami
65Niemarznący, silny, ciągły deszcz
66Słaby marznący deszcz
67Umiarkowany lub silny marznący deszcz
68Słaby deszcz ze śniegiem
69Umiarkowany lub silny deszcz ze śniegiem
70Słaby śnieg z przerwami
71Słaby, ciągły śnieg
72Umiarkowany śnieg z przerwami
73Umiarkowany, ciągły śnieg
74Silny śnieg z przerwami
75Silny, ciągły śnieg
76Pył diamentowy
77Śnieg ziarnisty
78Oddzielne gwiazdki śniegu
79Ziarna lodowe
80Słaby przelotny deszcz
81Umiarkowany lub silny przelotny deszcz
82Gwałtowny przelotny deszcz
83Słaby przelotny deszcz ze śniegiem
84Umiarkowany lub silny przelotny deszcz ze śniegiem
85Słaby przelotny śnieg
86Umiarkowany lub silny przelotny śnieg
87Słabe przelotne krupy lodowe lub śnieżne
88Umiarkowane lub silne, przelotne krupy lodowe lub śnieżne
89Słaby przelotny grad
90Umiarkowany lub silny przelotny grad
91Burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji lekki deszcz
92Burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji umiarkowany lub silny deszcz
93Burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji lekki śnieg lub deszcz ze śniegiem
94Burza w ciągu ostatniej godziny, w czasie obserwacji umiarkowany lub silny śnieg lub deszcz ze śniegiem
95Słaba lub umiarkowana burza w czasie obserwacji
96Słaba lub umiarkowana burza z gradem w czasie obserwacji
97Silna burza
98Silna burza z wichurą pyłową lub piaskową
99Silna burza z gradem
Print Friendly, PDF & Email