Anomalie globalne

Anomalie temperatury globalnej

Dobowa anomalia temperatury powietrza

Miesięczna anomalia temperatury powietrza

Roczne anomalie temperatury powietrza

Miesięczne anomalie temperatury powietrza

Dobowe anomalie temperatury powietrza

Prognoza anomalii globalnych wg. modelu IFS

Print Friendly, PDF & Email