Zmiany w anomaliach dobowych

Zmiany w anomaliach dobowych

Wczoraj miejscami przez cały dzień temperatura była ujemna. Tak było na przykład w Mławie, gdzie temperatura maksymalna za okres od 7:00 do 19:00 czasu lokalnego osiągnęła zaledwie -1.4°C. Oczywiście spowodowało to, że w miejscach tych pojawiła się ujemna średnia dobowa temperatura powietrza. Miejscami średnie te spadły poniżej 0°C dosyć znacznie (choć historycznie rzecz biorąc takie temperatury o tej porze roku nie są już niczym nadzwyczajnym).

Poza Mławą (-2.0°C) ujemne średnie temperatury dobowe pojawiły się również na stacji Elbląg-Milejewo (-1.3°C), w Olsztynie (-0.8°C), Siedlcach i Lęborku (-0.7°C), Ostrołęce (-0.6°C) i Łebie (-0.1°C). Wpłynęło to oczywiście na anomalie temperatury dobowej na tym obszarze:

Niestety na powyższej mapie nie zostały uwzględnione bardzo lokalne anomalie z Mławy i Elbląga (ok -3°C). Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze dane ze stacji Elbląg-Milejewo w ogóle nie są tu uwzględniane (z uwagi na zerwanie jednorodności danych na tej stacji związane z jej przeniesieniem z Elbląga do Milejewa 1 kwietnia 2013), pozostają więc pojedyncze dane z Mławy, które niestety “znikły” w trakcie interpolacji (gdyż stanowiły pojedynczy punkt). Ponieważ jednak taka interpolacja nieco zafałszowuje prawdziwy obraz sytuacji (choć zdarza się tak niezbyt często), postanowiliśmy dodać homogenizowaną statystykę dla Elbląga. Dzięki temu zabiegowi mapa anomalii wygląda lepiej, nadal jednak nie do końca poprawnie odzwierciedla rzeczywiste anomalie panujące między Elblągiem a Mławą.

W związku z tym spróbowaliśmy jeszcze jednego podejścia: otóż na samym początku dane są interpolowane za pomocą IDW. Następnie, poza danymi ze stacji, do krigingu wchodzą punkty uzyskane za pomocą interpolacji IDW. Uzyskujemy w ten sposób znacznie więcej danych wejściowych. Efekt wygląda następująco:

W tym przypadku pole anomalii zostało odwzorowane już znacznie lepiej, a minimalne jej wartości były znacznie bardziej zbliżone do rzeczywistych. Anomalia obszarowa paradoksalnie nieco wzrosła, gdyż poza obniżeniem się jej wartości w na linii Łeba-Elbląg-Mława-Siedlce, w innych miejscach uległa ona podwyższeniu. Ma to również swoje oparcie w danych rzeczywistych: średnia dobowa temperatura powietrza w Suwałkach wyniosła wczoraj +0.6°C, podczas gdy średnia wieloletnia (1981-2010) dla tego dnia to +0.2°C – anomalia wyniosła więc tu wczoraj +0.4°C. W Białymstoku wczorajsza średnia temperatura dobowa wyniosła +0.4°C przy średniej wieloletniej +0.7°C, a więc anomalia wyniosła -0.3°C. Ta różnica pomiędzy Białymstokiem a Suwałkami również została poprawnie zaprezentowana na mapie.

Najprawdopodobniej gęstsza sieć stacji spowodowałaby, że punktowe anomalie temperatury w okolicy Łeby, Elbląga i Mławy połączyłyby się w jeden obszar z anomalią temperatury < -2.0°C. Niestety – w chwili obecnej stworzenie takiej mapy pracującej w trybie dobowym jest niemożliwe. Jak widać poczynione modyfikacje poprawiły prezentowany rozkład anomalii i od dnia dzisiejszego będą one liczone właśnie w ten sposób. Należy pamiętać, że w większości przypadków różnice nie są duże, a biorąc pod uwagę średnią całego miesiąca niemal całkowicie niezauważalne (szczególnie, że w różnych dniach przyjmują one różne znaki).

Print Friendly, PDF & Email

3 Replies to “Zmiany w anomaliach dobowych”

    1. Z tym będzie kłopot, bo w latach 1981-2010 nie istniała jednak konkretna stacja w Gdańsku, tylko była przenoszona między trzema lokalizacjami (Port pn., Rębiechowo, Świbno).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com