Temperatury północnego Atlantyku zbliżone do normalnych [aktualizacja]

Temperatury północnego Atlantyku zbliżone do normalnych [aktualizacja]

W połowie roku 2015 w północnej części Atlantyku miał miejsce silny spadek temperatur wód powierzchniowych oceanu, a średnia temperatura roczna była w tym regionie najniższa w historii obserwacji. Przyniosło to oczywiste pytania na temat przyczyny takiego stanu rzeczy i wiele spekulacji na temat konsekwencji tak niskich temperatur oceanu. Pojawiły się wręcz apokaliptyczne prognozy mówiące o skrajnie ostrych zimach mających nawiedzić Wielką Brytanię.

Read More Read More

Północny Atlantyk

Północny Atlantyk

W ramach aktualizacji – przebieg anomalii temperatur w regionie 45-55N, 50-25W. Seria OISSTv2.

be

Powyżej: przebieg anomalii SST we wspomnianym wyżej regionie. Dane dobowe + 30-dniowa średnia ruchoma. Dane: OISSTv2 via Climate Explorer.

Po chwilowym spadku anomalii SST w chwili obecnej wzrosły one ponownie i wynoszą -0.6K w stosunku do okresu bazowego 1981-2010.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com