Oni wiedzieli…

Oni wiedzieli…

…już dawniej, jaki wpływ ma rosnące stężenie CO2 w powietrzu. Poniżej wycinek z “The Rodney and Otamatea Times” z 14 sierpnia 1912 roku.

W chwili, gdy wiadomość ta dotarła do czytelników stężenie CO2 nie osiągnęło jeszcze 300 ppm. W chwili obecnej sięga ono 405 ppm, a temperatura średnia globu w stosunku do okolic roku 1912 podniosła się o około 1°C.

Wątek ten można potraktować jako wątek otwarty.

Print Friendly, PDF & Email

4 Replies to “Oni wiedzieli…”

  1. Czytali pewnie pracę Arrheniusa z 1896 roku [1].

    Z czego morał taki, że artykuły naukowe warto czytać 😊

    [1] Arrhenius S. A., 1896, On the influence of car­bonic acid in the air upon the temperature of the ground, Philos. Mag., 41, 237-276.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *