GISTEMP: Marzec 2017 drugi najcieplejszy w historii pomiarów

GISTEMP: Marzec 2017 drugi najcieplejszy w historii pomiarów

Wg serii NASA-GISS globalna anomalia temperatury marca 2017 osiągnęła wartość +1.12K w stosunku do okresu referencyjnego 1951-1980 (+0.63K w stosunku do okresu referencyjnego 1981-2010). Jest to już kolejna wartość anomalii przekraczająca +1.0K w stosunku do lat 1951-1980.

W latach 1880-2014 takich anomalii miesięcznych nie notowano w ogóle, od października 2015 odnotowano ich już osiem. Marzec był jednocześnie drugim (po zeszłorocznym) najcieplejszym marcem w historii pomiarów w serii NASA.

Wszystko wskazuje na to, że kwiecień tą serię przynajmniej na jakiś czas przerwie. Anomalia globalna kwietnia może bowiem okazać się niższa od styczniowej, na co wskazują analizy modelu GFS.

Źródło: http://www.karstenhaustein.com/reanalysis/gfs0p5/GFS_anomaly_timeseries_global.html

Poniżej: przebieg anomalii temperatury w serii GISTEMP.

Print Friendly, PDF & Email

One Reply to “GISTEMP: Marzec 2017 drugi najcieplejszy w historii pomiarów”

  1. Czyli marzec 2017 jest dziewiątym miesiącem z anomalią powyżej +1,0K w stosunku do okresu 1951-1980. Wcześniej były to w 2015 październik i grudzień, w 2016 styczeń, luty, marzec, kwiecień i sierpień, a w 2017 luty. Najbardziej na plus wybił się jak dotychczas luty 2016 z anomalią +1,31K. Ciekawe kiedy po raz pierwszy pojawi się miesiąc z anomalią co najmniej +1K, ale w stosunku do ostatniego trzydziestolecia. Lutemu 2016 zabrakło do tego najmniej, bo 0,17K.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com