Archibald podaje daty

Archibald podaje daty

Pamiętacie prognozy Archibalda? Krótkie przypomnienie – David Archibald prognozował iż do 2020 roku temperatury globalne spadną o – bagatela – 1.5°C, zaś w umiarkowanych szerokościach geograficznych o 2.2°C. To zaś niechybnie oznaczałoby powrót “Małej Epoki Lodowej” (LIA) i to w ciągu najbliższej dekady (!). Co twierdzi Archibald obecnie?

Nowsze informacje na temat prognozowanego ochłodzenia możemy znaleźć w gościnnym wpisie na WUWT (jakże by inaczej). Archibald zaczyna od wspomnienia znalezionej ponoć przez niego korelacji pomiędzy cyklem słonecznym a poziomem mórz i oceanów. To prowadzi nas do tego postu, gdzie początkowo Archibald próbuje pokazać korelację pomiędzy cyklem słonecznym a poziomem wody w Jeziorze Wiktorii, następnie zaś gładko przechodzi do poziomu mórz i oceanów. Na podstawie pracy S. J. Holgate’a opisanej początkowo na Climate Audit, Archibald stworzył wykres korelacji pomiędzy ilością plam słonecznych, a 10-cio letnim trendem wzrostu poziomu morza centrowanym na danym roku.

Korelacja pomiędzy rocznym wzrostem poziomu morza a ilością plam słonecznych wg Davida C. Archibalda.

Należy zauważyć, że w omawianym artykule S. J. Holgate wybrał 9 stacji, a następnie przeprowadził szereg korekcji (np niwelujących wpływ ciśnienia atmosferycznego), dzięki czemu uzyskał następujący wykres:

Holgate 2007: Dekadowy trend SLR

Archibald nałożył na ten wykres dane aktywności słonecznej:

Ponieważ dość dobrą korelację widzimy tylko w 4 cyklach po połowie lat 40-tych XXw., Archibald stwierdził iż:

“Using the period of best fit from 1948 to 1987, the relationship between solar activity and sea level is found to be 0.045 mm per unit of sunspot number.”

Czyli do stworzenia wykresu korelacji posłużył mu okres 1948-1987, w którym korelacje były najsilniejsze, pozostałe dane zostały zaś pominięte. Wszystko wskazuje więc na to, że Archibald wziął dane wprost z wykresu Holgate’a. Stosując tą samą metodę uzyskałem podobny wykres z R²=0.529. Rzecz jasna nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy dobierać sobie wygodny okres, tylko dlatego, że akurat nam ładnie koreluje. Ujmując wszystkie dane uzyskamy wartość R² na poziomie zaledwie 0.22.

Archibald twierdzi, że na podstawie arbitralnie wybranego okresu może określić ścisły związek pomiędzy ilością plam słonecznych, a wielkością trendu wzrostu poziomu morza. Wg niego jest to 0.045 mm na jedną plamę słoneczną. Co więcej:

“The threshold between rising and falling seal level is a sunspot amplitude of 40. Below 40, sea level falls. Above that, it rises. “

To zaś oznacza, że w cyklu słonecznym, w którym maksimum plam słonecznych nie przekracza 40, poziom morza zacznie spadać. Bazując na prognozie Livnigston & Penn Archibald stwierdził, iż poziom morza zacznie spadać już po 2013:

“Sea level has a few more mm of rise to the maximum of Solar Cycle 24 in 2013 and then will fall 40 mm to 2040 taking us back to levels of the early 1990s. “

Co oznacza, że od 2013 poziom morza z każdym rokiem będzie coraz niższy i do 2040 obniży się o 40 mm. Archibald nie wyjaśnia przy tym, dlaczego tempo wzrostu poziomu morza nie spadło, skoro od końca lat 50-tych ilość plam słonecznych nie tylko nie wzrasta, ale i gwałtownie spada. Co prawda spowolnienia tego wzrostu są obserwowane, ale związane one są z ENSO.

Należało by przede wszystkim oczekiwać silnej reakcji wzrostu poziomu morza na ostatnie minimum z lat 2007-2009. Nic takiego nie miało miejsca.

Wzrost poziomu morza. Źródło: University of Colorado, Nerem, R. S., D. Chambers, C. Choe, and G. T. Mitchum. “Estimating Mean Sea Level Change from the TOPEX and Jason Altimeter Missions.” Marine Geodesy 33, no. 1 supp 1 (2010): 435.

Co z temperaturą? Ta rzecz jasna też ma spadać. Na podstawie porównania kształtu obecnego cyklu 24 z cyklem 5, Archibald określił, że od połowy 2013 roku czeka nas 12.5 lat ochłodzenia, przez ten czas temperatura spaść ma o 1.2°C.

Wygląda więc na to, że z uwagi na fakt iż obserwacje nie potwierdzają jego teorii, Archibald postanowił całość odsunąć nieco w czasie. Obecnie twierdzi, że zarówno poziom morza, jak i temperatura nieco może jeszcze wzrosną w 2013, po czym od połowy tego roku zaczną spadać. Najprawdopodobniej w 2015 usłyszymy o ochłodzeniu niechybnie rozpoczynającym się w 2017, a w 2020 usłyszymy o ochłodzeniu od 2022.

Przy okazji znalazła się również kolejna dziwna teoria. Wg niejakiego Volkera Doormanna za zmiany temperatury odpowiadają inne planety. Więcej można znaleźć tutaj, miłej lektury :D Ja sobie jednak to daruję – w końcu autor zaprezentował prognozę, którą można zweryfikować w ciągu kilku miesięcy.

Prognoza przebiegu zmian temperatury globalnej. Autor: Volker Doormann na podstawie własnej hipotezy :)
Print Friendly, PDF & Email

2 Replies to “Archibald podaje daty”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com