Kolejne zmiany w bazie danych pomiarowych

Kolejne zmiany w bazie danych pomiarowych

  • Dodano guzik umożliwiający wybranie ostatniej możliwej daty
  • Dodano tabelę średnich dobowych z danego dnia dla wszystkich stacji
  • Zmieniono kolejność kolumn w tabelach średnich dobowych – teraz temperatury maksymalne są przed dobowymi.
  • Poprawiono rozmieszczenie elementów na formularzu
  • Dodano krótką informację na temat wyświetlanych danych (zielonym kolorem przed tabelą)
  • Poprawiono wartości zachmurzenia w bazie: błędnie interpretowano kod / jako 9, a 9 jako NULL
  • Czas w milisekundach pod tabelą określa czas wykonania zapytania do bazy
  • Dodano dane dotyczące widzialności

Ponadto dodano do bazy pole określające, czy stacja pracuje w trybie automatycznym. W przyszłości pozwoli to na poprawne wyświetlenie zjawisk.

Aktualne dane pomiarowe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com