MSLP    PREC 3/6/12h    T2M    T850    T500    WIND10    WIND850    WIND500    WIND300   

Wszystkie parametry dla danego czasu         NAVGEM PL                 Powrót

+00h +03h +06h +09h +12h +15h +18h +21h +24h +30h +36h +42h +48h +54h +60h +66h +72h +84h +96h +108h +120h +132h +144h      <<      >>                     Stan pobierania: Dane z 00 UTC pobrane
Parametr T850 - mapka