TEMPERATURY W EUROPIE - E-OBS

Dane: European Climate Assessment & Dataset

Wybierz dane (od stycznia 1950)
TEMPERATURY ŚREDNIE

Baza E-OBS zawiera m.in. informacje o średnich temperaturach dobowych dla regionu Europy z lat 1950-2011. W oparciu o te dane możliwe było napisanie skryptu przeliczającego te wartości na średnie miesięczne i okreslenie norm dla danych miesięcy. Jak każda baza tego typu, także i ta jest narażona na szereg niehomogeniczności w seriach danych. Na szczęście w kolejnych wydaniach bazy zagęszczana jest siatka pomiarowa, jak i usuwane są niektóre wartości błędne. Przykładem takich błędów jest np. permanentnie zawyżana temperatura w niektórych regionach Europy w latach 1951-1960, co doskonale wiadać na mapach odchyleń, np. w pobliżu Rumunii. Mimo tych błędów, baza E-OBS jest najdoskonalszą bazą tego typu dla regionu europejskiego.ODCHYLENIA OD NORMY

ZIMA 2013

WIOSNA 2013

LATO 2013

JESIEN 2013REKORDY nov 2013


Wartości dodatnie/ujemne pokazują o ile stopni pobity został rekord ciepła/zimna z lat 1951-2010.
Dla przykładu - niskie wartości w lutym 1956 oznaczają, że na danym obszarze temperatura była o parę stopni niższa, niż w najzimniejszym lutym z lat 1951-1955 i 1957-2010
Jeśli mapa jest cała czarna, oznacza to że nigdzie nie notowano wartości ekstremalnych. Obok, dla przypomnienia, mapa rzeczywistych odchyleń od średniej 1961-1990.


NORMY