<<< GFS ENSEMBLESUwaga: oszacowanie wysokości pokrywy śnieżnej w modelu GFS potrafi być obarczone sporym błędem już na etapie analizy. Czasem model generuje pokrywę śnieżną mimo braku możliwości jej wystąpienia (np. +3 i opad deszczu prognozowany przez ten sam model). Z tej przyczyny do poniższej tabeli należy podchodzić z dużą ostrożnością.