Zasięg lodu dryfującego na obu biegunach najniższy w historii pomiarów

W dalszym ciągu zarówno zasięg lodu dryfującego Arktyki jak i Antarktyki jest najniższy w całej satelitarnej serii pomiarów.

Wskazują na to dane JAXA, wykresy poniżej.

Zasięg pokrywy lodowej Arktyki (JAXA)

Zasięg pokrywy lodowej Antarktyki (JAXA)

Dane te są w dalszym ciągu niepokojące, szczególnie że wg serii PIOMAS nie tylko zasięg pokrywy lodowej Arktyki jest rekordowo niski, ale także rekordowo niska jest jej objętość. To w sprzyjających warunkach może prowadzić do rekordowo niskiego zasięgu we wrześniu bieżącego roku (choć nie musi, wszystko zależy od przeważających warunków atmosferycznych od maja do sierpnia włącznie).

Poniżej objętość (i jej anomalie) lodu dryfującego Arktyki (Źródło: Polar Ice Center).

Warunki obecnie wydają się być znacznie gorsze od zeszłorocznych, które i tak były fatalne. W roku obecnym PIOMAS wskazuje na niższą objętość, co zwyczajnie oznacza, że o ile zasięg pokrywy lodu dryfującego jest dosyć zbliżona do ubiegłorocznej, to jest to zwyczajnie lód cieńszy, bardziej podatny na wpływ czynników atmosferycznych i oceanicznych. Warto śledzić dalszy rozwój sytuacji, tym bardziej, że w rejonie Morza Łaptiewów i Wschodniosyberyjskiego prognozowane są wyjątkowo wysokie dodatnie anomalie temperatury powietrza:

Miejscami średnia temperatura za najbliższe 10 dni może wzrastać powyżej -4°C, co de facto doprowadzić może do pojawienia się temperatur dodatnich i początek rozpadu pokrywy lodowej w tych regionach.

Co z tego ostatecznie wyniknie pokażą najbliższe tygodnie. Poniżej wartości normalne temperatury w Arktyce dla kolejnych dekad od II dekady kwietnia (reanaliza ERA-Interim).

Na koniec warto zwrócić uwagę, że analizy oparte o dane sprzed ery satelitarnej wskazują, że również dla okresu przed 1979 obecny zasięg jest rekordowo niski, zarówno w Arktyce, jak i Antarktyce.

Print Friendly
  1. Zasięg lodu antarktycznego od dobrych kilku dni nie jest już rekordowo niski. Przynajmniej wg danych NSIDC. Mniejszy zasięg był w roku 1980.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: