Tym razem…

…przykład bardzo nieudanej prognozy na T+240h.

Poniżej anomalie Z500:

Jak widać, w prognozie równoległej położenie dodatnich i ujemnych wartości anomalii Z500 było niemal odwrotne, niż w rzeczywistości. Stąd wyjątkowo mizerna sprawdzalność, a właściwie jej brak. To samo tyczy się prognozy anomalii ciśnienia na poziomie morza.

Przeciętnie model równoległy nadal zachowuje się nieco lepiej, niż operacyjny.