Daily Archives: 2017/03/04 06:03

Dane ze stacji klimatologicznych

Jak już wielokrotnie wspominałem, dane ze stacji klimatologicznych są niehomogeniczne ze względu na zmiany sposobu liczenia średniej dobowej temperatury powietrza. Tutaj chciałem pokrótce przedstawić, jak to w rzeczywistości wygląda i co można z tym zrobić.

Read more »